4 oktober 2019

Universiteitsraad 2019-2020 maakt kennis met het College van Bestuur

Op 23 september vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor het eerst dit academisch jaar met de universiteitsraad. De nieuwe leden van de U-raad maakten kennis met het CvB en daarnaast stond het plan van aanpak van het Strategisch Plan op de agenda.

Plan van aanpak Strategisch Plan

Eens in de vier jaar stelt de universiteit een strategisch plan op waarin de ambities voor de komende periode worden vastgelegd. Het huidige plan is in 2016 vastgesteld en loopt af in 2020. In het plan van aanpak staat een aantal richtlijnen op grond waarvan het uiteindelijke Strategisch Plan wordt vastgesteld. Enkele uitgangspunten zijn bijv. continuïteit en langetermijndenken.

Er worden studiegroepen en een projectgroep opgezet, die de thema's in het plan van aanpak gaan uitwerken. De universiteitsraad stelt voor om enkele van deze thema’s te veranderen. Zij willen het punt ‘fostering talent’ graag aanpassen naar ‘facilitating everyone’s potential’. Deze term is inclusiever en biedt aan iedereen de mogelijkheid om zijn of haar volledige potentieel te benutten. Daarnaast wil de raad ‘academic community’ veranderen naar ‘engaging academic community’. In het voorgestelde plan van aanpak staat o.a. ‘normen en waarden’ onder dit kopje. De raad vindt dit belangrijk, maar niet noodzakelijk om op te nemen in een Strategisch Plan.

Daarnaast werd gesproken over op welke manier de medezeggenschapsorganen invloed hebben op de totstandkoming van het uiteindelijke plan. De medezeggenschapsorganen worden meegenomen in het proces, maar hun input wordt pas op een later moment in het proces geleverd. Tot slot gaf het CvB na vragen aan dat studenten en medewerkers geen vrijstelling ontvangen om het klimaatprotest bij te wonen.