Universiteiten nemen maatregelen om internationalisering beter te beheersen

Dit zijn de voorgenomen plannen van de Universiteit Utrecht

De Universiteiten van Nederland nemen maatregelen om de instroom van internationale studenten beter te beheersen en de Nederlandse taalvaardigheid van deze studenten te vergroten. Daarmee lopen de universiteiten vooruit op het wetsvoorstel Internationalisering in Balans. Met de concrete plannen willen ze bijdragen aan oplossingen voor actuele knelpunten en tegelijkertijd de meerwaarde van internationalisering beschermen, met oog voor de arbeidsmarkt en regionale verschillen. Wat betekent dit voor de Universiteit Utrecht?

Eén op de zeven studenten en één op de vijf medewerkers heeft een internationale achtergrond (zie ook de feiten en cijfers onderaan dit bericht). Zij zijn essentieel voor de Universiteit Utrecht. Hun aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan een inspirerende academische omgeving. Studenten leren over hun eigen grenzen heen te kijken, krijgen verschillende perspectieven mee, leren samenwerken in een internationale context, en verbeteren hun taalvaardigheden – een mooie basis voor de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Meerwaarde beschermen, knelpunten aanpakken

De Universiteit Utrecht (UU) wil de meerwaarde van internationalisering behouden en internationale studenten en medewerkers welkom blijven heten. Tegelijkertijd is het doel om actuele knelpunten aan te pakken. De onderstaande voorgestelde acties worden de komende periode besproken binnen de universiteit. Wettelijke sturingsinstrumenten zijn uiteindelijk essentieel om de instroom beter te beheersen. Het is dus zaak dat het wetsvoorstel Internationalisering in Balans definitief gemaakt wordt, zodat er een duidelijk kader is voor deze acties.

Voorgestelde acties:

 • Het bacheloronderwijs van de UU is in principe Nederlandstalig. Voor de 4 Engelstalige bacheloropleidingen (van het totaalaantal 46) wordt onderzocht of deze ook een Nederlandstalige track kunnen krijgen. Dat gebeurt in afstemming met andere universiteiten.
 • Verlaging van de instroom van internationale studenten door te blijven inzetten op kwaliteit, via betere voorlichting en verwachtingsmanagement (bijv. wat betreft huisvesting).
 • Bestuurlijke communicatie is in het Nederlands en aanvullend in het Engels als dat om functionele redenen nodig is. Alle nota’s van de Universiteitsraad zijn tweetalig.
 • Bevordering van de Nederlandse taalvaardigheid bij medewerkers en studenten door het aanbieden van de gratis taal- en cultuurcursus “Getting to know (the) Dutch”. Ook wordt de mogelijkheid van een cursusaanbod Nederlands voor anderstaligen op A1 A2, B1 en B2 niveau onderzocht. Internationale raadsleden van de medezeggenschap krijgen een cursus Receptief Nederlands op C1 niveau aangeboden. Een goede beheersing van de Nederlandse taal maakt het makkelijker voor afgestudeerden om in Nederland te blijven. Het verhoogt de zogenaamde blijfkans (stayrate).

Feiten en cijfers – internationalisering bij de UU

 • Bij de UU is circa een op de zeven studenten van internationale herkomst; zo’n 15 procent. De universiteit hecht grote waarde aan deze diverse studentenpopulatie. Van de internationale studenten is driekwart afkomstig uit de EU, deze groep is de UU wettelijk verplicht toe te laten.
 • Zo’n 21 procent van de medewerkers van de UU is internationaal - 79 procent van de medewerkers van de UU heeft als herkomst Nederland.
 • De UU heeft een zorgvuldig taalbeleid (pdf), met tweetaligheid als uitgangspunt voor de hele universiteit.
 • Het UU-bacheloronderwijs is in principe Nederlandstalig. Hierdoor is het aantal anderstalige bacheloropleidingen beperkt. De UU heeft op een totaal van 46 bacheloropleidingen:
  • 4 volledig Engelstalige bacheloropleidingen;
  • 5 doeltaalopleidingen (Duitse taal en cultuur, etc.);
  • 7 opleidingen met naast een Nederlandstalige track ook een Engelstalige track.
 • Zo’n 60 procent van de UU-masteropleidingen is Engelstalig (48 van de 78). Dit trekt internationale studenten en docenten aan. Dit doet de UU vanwege de waarde die dit heeft voor wetenschap en/of arbeidsmarkt.