Universiteit Utrecht zet de verwarming lager

Ook op onze universiteit gaat de verwarming omlaag. De komende periode wordt de temperatuur in universitaire gebouwen afgebouwd van 21 naar 19 graden Celsius. Directe aanleiding hiervoor is de oproep van de Nederlandse overheid richting burgers, bedrijven en instellingen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen. De verlaging draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de universiteit.

Stapsgewijs

De temperatuurverlaging wordt doorgevoerd in stappen van één graad Celsius. Deze week gaat de temperatuur van 21 naar 20 graden Celsius. Begin mei gaat de thermostaat naar de uiteindelijke temperatuur van 19 graden. De wijziging geldt in ieder geval voor alle onderwijs- en kantoorruimten. De komende tijd zoekt de UU uit welke onderzoeksruimten ook meegenomen kunnen worden in de temperatuurverlaging. Het kan zijn dat besloten wordt de temperatuur per onderzoeksruimte wel of niet aan te passen. Bijvoorbeeld als de verlaging anders verstorend zou kunnen werken op onderzoeksprocessen.

Verduurzaming

Als UU werken we al langer aan manieren om het gasverbruik te verminderen en zo de milieuvoetafdruk te verlagen. Zo wordt een deel van de universitaire gebouwen verwarmd via een warmte-koudeopslag (een duurzaam alternatief voor het verwarmen en koelen van gebouwen) en wordt bij onderhoudswerkzaamheden altijd gekeken hoe verder kan worden verduurzaamd, bijvoorbeeld door ruimtes beter te isoleren. Desondanks is het College van Bestuur zich ervan bewust dat de verandering wennen kan zijn voor studenten en medewerkers. Voorzitter Anton Pijpers: “Nu de overheid ons vraagt de verwarming lager te zetten en zelf het goede voorbeeld geeft, vind ik dat we als universiteit niet achter kunnen blijven. Bovendien: in Tilburg staat de thermostaat al jaren op 19 graden. Het is een hele concrete stap om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Ik hoop op de medewerking en begrip van studenten en medewerkers. En dat wie het fris heeft, bereid is een extra laagje aan te trekken. Vanzelfsprekend gaan we tussentijds goed evalueren. We willen kijken wat het precies oplevert, en ook horen hoe het bevalt.”

Nog vragen?

Met de temperatuurverlaging geeft de UU gehoor aan de overheidscampagne 'Zet ook de knop om'. De UU richtte een werkgroep op die het energieverbruik de komende tijd blijft monitoren. Mogelijk beslist deze om de temperatuur voor de koeling gebouwen in de zomer hoger in te stellen, om het onnodig koelen van ruimtes (dus verspilling van energie) te voorkomen. Vragen over of feedback op de wijziging zijn welkom via het FSC Meldformulier (TopDesk > Complimenten of klachten).