28 september 2017

Gebruik je je fiets gewoon? Verwijder het label!

Universiteit ruimt weesfietsen op in oktober

Weesfietsenactie 2016
Weesfietsenactie

Ieder jaar ruimt de Universiteit Utrecht in oktober fietswrakken en weesfietsen op om zo gevaarlijke situaties te voorkomen en het straatbeeld te verbeteren. Vorig jaar werden zo’n 330 fietsen verwijderd. Dit jaar begint de actie in de binnenstad in de week voor 8 oktober en in De Uithof op 8 oktober.

Wat is een weesfiets?

Een weesfiets is een fiets die al langere tijd ergens gestald staat en niet meer wordt gebruikt. Deze fietsen houden plaatsen bezet die hard nodig zijn voor fietsen die wél worden gebruikt. Als die plaatsen bezet zijn, zetten mensen hun fiets neer op plekken waar dit overlast of gevaar kan veroorzaken.

Wat is de opruimactie?

  • Op zondag 8 oktober krijgen de fietsen die in door de Universiteit Utrecht beheerde fietsenstallingen staan een label.
  • Gebruik je je fiets gewoon? Haal het label van je fiets af. Jouw fiets wordt dan niet verwijderd.
  • Staat de gelabelde fiets  er op maandag 30 oktober nog steeds? Dan verwijdert Fietspunt BV de fiets. Waar nodig worden sloten doorgeslepen. De beschadigde sloten worden niet vergoed.
  • Verwijderde fietsen gaan naar het depot van Fietspunt BV, waar ze drie weken worden bewaard: van 30 oktober tot en met 24 november. Daarna recyclet of verkoopt het Fietspunt BV de fietsen.

Mijn fiets is weg. Wat nu?

Is jouw fiets verwijderd? Dan kun je deze tot en met 24 november ophalen bij het depot van Fietspunt BV (Wilhelminalaan 2a, 030-280 34 00). Neem een geldig identiteitsbewijs en je fietssleutel mee. Je betaalt € 12,50 stallingskosten.

Meer informatie

www.uu.nl/fiets