17 oktober 2018

UMC Utrecht vanaf 1 oktober rookvrij

Sinds kort zijn het UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en omliggende terreinen volledig rookvrij. Het UMC Utrecht haakt hiermee aan bij de landelijke campagne ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving met goede voorbeelden om hen heen.

In deze infographic lees je meer hierover. Ook staan hier tips in over hoe je met roken kunt stoppen.

Medewerkers, studenten, patienten en bezoekers die toch roken op het terrein van het UMC Utrecht, het WKZ en de omliggende terreinen worden hierop aangesproken door de beveiliging van het UMC Utrecht.