9 februari 2018

Uitnodiging: Netwerkmiddag Onbeperkt studeren aan de UU en de HU?

Voor het eerst op kamers, uitgaan met vrienden, nieuwe mensen ontmoeten en ontdekken wat je passie eigenlijk is. Het studentenleven is uitdagend en vergt een hoop energie. Als student met een functiebeperking krijg je er vaak nog extra uitdagingen bij. Colleges volgen, presentaties geven of tentamens afleggen: het zijn activiteiten die voor deze studenten niet altijd vanzelfsprekend zijn. Soms kun je daar best wat hulp bij gebruiken. Tijdens de netwerkmiddag op donderdag 15 maart voor en door studenten kun je de ervaringen van medestudenten horen, je vragen stellen en meedenken over het beleid om studenten met een beperking te ondersteunen.

Programma 15 maart

13:00 Inloop
13:30 Welkom door Annetje Ottow, vice-voorzitter College van Bestuur UU
13:45 Het verhaal van Moniek Schoenmaker, projectmanager duurzaamheid bij de Rabobank en daarvoor student Geowetenschappen UU
Moniek Schoenmaker
14:00 Het verhaal van Soete Meertens, studente Biologie UU
Soete Meertens
14:15 Wat kan er beter volgens jullie? Presentatie van de resultaten van de onderzoeken onder studenten van de UU en HU, o.a. door Richard Horenberg en Marieke ter Hoeven, studenten UU
14:45 Pauze met koffie en thee
15:15 Workshops:
1. Hoe presenteer je jezelf op de arbeidsmarkt?
Door Rutger-Jan Scholtens, loopbaanadviseur en trainer bij UU career services en Moniek Schoenmaker
2. Hoe zorg je voor een leuk studentenleven (wonen, uitgaan, bijbaantjes)?
Door Roos Hoelen, SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht)
3. Hoe kom je probleemloos door je studie en wat heb je daarvoor nodig?
Door: studentenplatform onbeperktstuderen@uu.nl
16:30 Afsluiting en voorstellen van het studentenplatform onbeperkt studeren
Door Richard Horenberg, coördinator platform, Marieke de Bakker, hoofd Studentbegeleiding UU en Wichert Duijvendak, directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken HU
17:00 Napraten met een drankje
17:30 Einde programma

Voor en door wie?

De netwerkmiddag wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, het studentenplatform onbeperktstuderen@uu.nl, Hogeschool Utrecht en het SOLGU (www.solgu.nl).
De bijeenkomst is bedoeld voor studenten die aan de UU en HU studeren. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor medewerkers die contact hebben met studenten met een beperking, zoals studieadviseurs en studentendecanen.

Aanmelden

Je kunt je online voor de bijeenkomst aanmelden. Je geeft daar ook de voorkeur voor een van de workshops door. Als je voorzieningen nodig hebt, kun je dit ook aangeven. Hier proberen we rekening mee te houden. Meld je zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 maart a.s. aan.

Meer informatie?

Kijk op www.students.uu.nl/onbeperktstuderen of mail naar het studentenplatform onbeperkt studeren via onbeperktstuderen@uu.nl.