21 september 2017

Uitkomsten eerste overleg tussen CvB en nieuwe universiteitsraad

Universiteitsraad 2017-2018

Deze maand begon een qua bezetting sterk gewijzigde universiteitsraad aan het nieuwe academische jaar. Twaalf studenten en twaalf personeelsleden zijn gestart met het idee om de universiteit weer een stukje beter te maken. Maandag 18 september vond het eerste overleg tussen de raad en het College van Bestuur plaats. In die vergadering zijn de volgende punten besproken:

Instemming begroting UCAT

De raad heeft ingestemd met de begroting  van het Utrecht Centre for Academic Teaching (UCAT) op voorwaarde dat er een grondige evaluatie plaats gaat vinden, met focus op de beoogde kosten voor het management.

Nieuwe digitale collegekaart

Naar aanleiding van rumoer onder studenten over de nieuwe collegekaart, die niet meer fysiek maar alleen digitaal beschikbaar is, heeft de raad gevraagd om een evaluatiemoment. Het CvB heeft ingestemd met de wens van de raad om na een halfjaar de digitale kaart te evalueren.

Veldenplan voor sportverenigingen

Het CvB heeft toegezegd voor 2018 hun korte termijnvisie voor het veldenplan aan te kondigen.

Benoeming Duisenberg als voorzitter van VSNU

De raad uitte zijn zorgen over de benoeming per 1 oktober van Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) vanwege uitspraken die hij in het verleden als Kamerlid heeft gedaan. Het CvB had begrip voor deze zorgen, maar gaf aan dat Duisenberg de beste kandidaat was voor deze functie gezien zijn netwerk en politieke achtergrond.