17 februari 2020

Uitbraak Coronavirus vraagt om solidariteit

Verschillende media in binnen- en buitenland berichten over racistische en discriminerende uitingen jegens mensen met een Aziatisch uiterlijk als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. In Wageningen was onlangs sprake van een incident waarbij studenten doelwit waren. De WUR neemt de kwestie hoog op.

Dergelijk gedrag is altijd verwerpelijk, maar zéker op het moment dat saamhorigheid extra hard nodig is. De uitbraak van het nieuwe Coronavirus, de zorgelijke situatie in China en de zorgen die er zijn over het thuisfront bij sommige medewerkers en studenten, vragen om solidariteit en één front tegen stereotypering en discriminatie.

Wij zijn een internationale gemeenschap van studenten en medewerkers. We zijn met tientallen nationaliteiten en hebben ook Chinese studenten en medewerkers in Utrecht. Op dit moment zijn er geen signalen van incidenten. Maar mocht je als student onverhoopt negatieve ervaringen hebben, meld dit dan bij je docent. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Jeanette van Rees of Frank Peters.  

Als je getuige mocht zijn van racistisch gedrag, dan roept de universiteit je ook op om van je te laten horen.

En laten we vooral als gemeenschap steun geven aan iedereen die door de situatie geraakt wordt.

Anton Pijpers
Voorzitter CvB