14 maart 2019

U-raad stemt in met kwaliteitsafspraken

Universiteitsraad 2018-2019

Op 11 maart vond een extra vergadering plaats tussen het College van Bestuur (CvB) en de universiteitsraad. Deze vergadering stond volledig in het teken van het plan over de kwaliteitsafspraken (inzet van de studievoorschotmiddelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit). De universiteitsraad stemde in met het plan en dit wordt eind maart opgestuurd naar de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Deze organisatie toetst vervolgens of de plannen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs én of de voornemens aansluiten bij de visie en context van de universiteit. Ook toetst de NVAO of de universitaire gemeenschap voldoende is betrokken en of de plannen realistisch zijn. De NVAO kan een definitieve goedkeuring voor de plannen geven.

Op DUB zijn diverse artikelen verschenen over de (totstandkoming van de) kwaliteitsafspraken, bijvoorbeeld: