20 juni 2018

U-raad spreekt met CvB over privacybeleid en bhv-regeling

Universiteitsraad 2017-2018

Op  25 juni vindt alweer de laatste vergadering van dit academisch jaar van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB) plaats. Onderwerpen als de bhv-regeling, conceptkaderbrief en het privacybeleid komen aan bod. Wil jij bij de vergadering zijn en horen wat de raad en het College bespreken? Kom dan op 25 juni van 14.00 tot 17.00 uur naar ruimte 033G in het vergadercentrum in het Bestuursgebouw. 

Wat staat er op de agenda?

Bij deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • De conceptkaderbrief is de voorloper van de UU-begroting in december en de facultaire begrotingen in september. De kaderbrief geeft de uitganspunten voor de  faculteiten voor het maken van hun begroting. De raad heeft instemming.
  • De raad heeft instemmingsrecht op het studentenstatuut en legt de focus op de mogelijkheid van een opt-in systeem voor een fysieke collegekaart.
  • Het bhv-plan van de universiteit wordt meer gestroomlijnd. De raad geeft een advies.
  • Naar aanleiding van de nieuwe privacywet (AVG) gaan de raad en het College in gesprek over de uitvoering hiervan.

Voor wie?

Alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Zo hoor en zie je wat er speelt en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt inbrengen over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op site

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op deze site. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in één van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen! Mail naar studentenuraad@uu.nl.

Vergaderingen met CvB

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig.