6 december 2018

U-raad spreekt met CvB over kwaliteitsafspraken en conceptbegroting 2019

Universiteitsraad 2018-2019

Op 10 december vindt de derde vergadering van dit academisch jaar van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB) plaats. Onderwerpen als de kwaliteitsafspraken, bestuur- en beheersreglement en de conceptbegroting 2019 komen aan bod. Wil jij bij de vergadering zijn en horen wat de raad en het College bespreken? Kom dan op 10 december van 14.00 tot 16.00 uur naar ruimte 033G in het vergadercentrum in het Bestuursgebouw. 

Wat staat er op de agenda?

Bij deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • De U-raad heeft instemmingsrecht op de kwaliteitsafspraken (inzet van de studievoorschotmiddelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit) en gaat met het CvB in debat over de inhoud van het gezamenlijke universitaire kader, de verdeling van de middelen over de faculteiten en het besluitvormingsproces.

  • De raad heeft instemmingsrecht op de actualisering van het bestuur- en beheersreglement.

  • De raad heeft instemmingsrecht op de conceptbegroting 2019.

Voor wie?

Alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Zo hoor en zie je wat er speelt en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt inbrengen over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op deze website

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op deze website. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in een van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen! Mail naar studentenuraad@uu.nl.

Vergaderingen met CvB

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig.