14 september 2017

Vergadering met College van Bestuur op 18 september

U-raad presenteert speerpunten van dit jaar

Universiteitsraad 2017-2018

De universiteitsraad (U-raad) vergadert op 18 september met het College van Bestuur (CvB). In de eerste vergadering van het jaar presenteert de nieuwe U-raad een aantal focusgebieden. Wil jij bij de vergadering zijn? Wil je horen wat de raad en het college bespreken? Kom op 18 september van 10.00 tot 12.00 naar ruimte 033 G in het vergadercentrum in het Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8).

Wat staat er op de agenda?

Bij deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Zie ook: Teamsite U-raad

Voor wie?

De vergaderingen zijn openbaar, dus alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Op deze manier hoor en zie je wat er speelt binnen de UU en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt bespreken over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op studentensite

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op de studentensite. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in één van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen!

Vergaderplanning 2017-2018

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig. Bekijk de vergaderplanning voor 2017-2018.