Tweede deep democracy sessie

Illustratie werelbol met hand

Op maandag 15 mei spraken veertig studenten en medewerkers van de universiteit met elkaar over samenwerking met de fossiele industrie. Zou de universiteit dat moeten doen, en zo ja, onder welke voorwaarden? Daarbij werd deep democracy gebruikt, een dialoogmethode met aandacht voor de waarden en overtuigingen van anderen.

De deep democracy methode draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving, waarin mensen met zeer verschillende opvattingen op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Het doel is niet om anderen te overtuigen van je eigen opvattingen, maar om echt naar elkaar te luisteren. Zo zetten we de denkkracht van de hele UU-gemeenschap in en krijgen we zoveel mogelijk perspectieven op dit thema boven tafel.

Gesprek op voeten

In een ‘gesprek op voeten’ gaven deelnemers in beurten hun reactie op de vraag ‘Wat vinden we van samenwerkingen met de fossiele industrie?’ en kozen vervolgens een positie in de zaal. Wie het met diegene eens was, ging bij die persoon staan. Wie zich niet kon vinden in de stelling, koos een plek verder weg in de zaal. 

Al snel bleek dat alle deelnemers een sterk gevoel van urgentie deelden. Maar over de stappen die gezet moeten worden om de transitie te versnellen en negatieve effecten te verkleinen, was men het niet eens. Er was wel consensus over het idee dat een beslissing die we nu nemen, niet voor de eeuwigheid hoeft te gelden en op termijn kan worden herzien.

Universiteit als ‘agent of change’

Mensen deelden hun zorgen over de toekomst, hun (werk)ervaringen bij of met fossiele bedrijven, hun passie voor onderzoek en hoe we daarmee tot oplossingen kunnen komen voor de vraagstukken waar we tegenaan lopen. Van pragmatische oplossingen tot ethische dilemma’s: alles kwam op tafel. Ook werd er veel gesproken over de universiteit als een ‘agent of change’, en de symbolische waarde en mogelijke voorbeeldfunctie van het verbreken van de banden met de fossiele industrie.

In de afronding van het gesprek deelden deelnemers hun ervaringen en bespraken ze welke argumenten (onverwachte) impact op hen hadden. Daarbij werden sentimenten gedeeld als “Ik heb het gevoel dat we op dezelfde lijn zitten als het gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen”, “Ik ben gefrustreerd over het onderscheid dat steeds gemaakt wordt tussen pragmatici en idealisten; ik kan allebei zijn!”, en “Ik ben blij dat zoveel mensen hier samen over nadenken, want zelf weet ik gewoon niet zeker wat we moeten doen”.

Alle gedeelde perspectieven zijn hier te lezen: Verslag Deep Democracy bijeenkomst 15 mei (PDF).

Deelnemers

Onder de veertig deelnemers waren studenten en medewerkers – zowel onderzoekers als ondersteuners - van verschillende faculteiten en de bestuursdienst. Er namen studentleden van de universiteitsraad deel en ook een aantal studenten die zijn verbonden aan End Fossil Occupy Utrecht. Zij bezetten tussen 8-10 mei een ruimte in het Minnaertgebouw en riepen de universiteit op om de banden met de fossiele industrie te verbreken. Vanuit het College van Bestuur namen rector magnificus Henk Kummeling, vicevoorzitter Margot van der Starre en studentassessor Anneloes Krul deel.

Toewerken naar afwegingskaders

Het doel van deze bijeenkomsten is om de ideeën en intenties, vanuit verschillende (academische) disciplines binnen de Universiteit Utrecht, te verzamelen. Van de visies van studenten en medewerkers die faliekant tegen samenwerking zijn, tot die van onderzoekers die momenteel samenwerken met de fossiele industrie. Op basis van de perspectieven werken we toe naar een afwegingskader voor samenwerkingen. Doel is dat er voor 1 augustus een conceptbesluit is over dit afwegingskader, dat het College van Bestuur en de medezeggenschap – die namens alle studenten en medewerkers meedenken over het beleid van de universiteit - vervolgens meenemen in beleids- en besluitvorming.

Meer informatie