1 februari 2018

Turn your trash into treasure: welk afval gooi je waarin?

Pictogrammen voor afval scheiden

Je staat voor een afvalbak waarin je afval moet scheiden. Maar welk afval hoort nu in welke bak? Waarin gooi je je frisdrankblikje of drankkarton? Waar laat je een handdoekpapiertje of bekertje? En ook: waarin hoort eigenlijk een theezakje? Om je te helpen zitten er stickers met pictogrammen op de gescheiden afvalbakken in de panden waar afval wordt gescheiden. Zo weet je wat waar hoort. Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand hoeft te worden. Kortom, beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten.

De antwoorden op bovenstaande vragen:

  • Een frisdrankblikje en drankkarton gooi je bij het restafval.
  • Een handdoekpapiertje gooi je bij het restafval.
  • Je gooit alleen schoon en droog papier bij het papier.
  • Een leeg bekertje stop je in de speciale bak voor bekertjes. Als hij er qua formaat niet in past, gooi je hem bij het restafval.
  • Een theezakje mag bij het gft-afval.

Verschillende afvalbakstromen

In de gescheiden afvalinzamelmiddelen scheidt de universiteit de volgende afvalstromen: schoon en droog papier, lege bekertjes, gft (groente, fruit, tuin), plastic en restafval. Afhankelijk van de plaats van de afvalbak is gekozen voor bepaalde afvalstromen. In een gescheiden afvalbak dichtbij een koffieautomaat zit bijvoorbeeld een aparte stroom voor bekertjes. In het restaurant in het Educatorium zit geen aparte bak voor papier, omdat daar alleen maar schoon en droog papier in mag en het meeste papier in het restaurant vervuild is. Naast deze vijf afvalbakstromen zijn er nog veel meer afvalstromen. Ook hiervoor geldt: de universiteit hergebruikt en recyclet zo veel mogelijk afval.

Tips om bij te dragen aan 60% recycling

Een infographic vertelt je meer over afval binnen de universiteit. Hoeveel afval gooien we met zijn allen weg? Welk afval hoort in welke bak? Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan meer hergebruik en recycling? Het meeste afval is van waarde. Dus: Turn your trash into treasure!

Gescheiden afvalbakken

Op dit moment wordt er in diverse universiteitsgebouwen afval gescheiden. De universiteit wil dit aantal in de komende jaren uitbreiden om zo de hoeveelheid restafval te verkleinen en dus de uitstoot van CO2. Is er in jouw gebouw geen gescheiden afvalbak? Scheid dan in ieder geval het papier, plastic en glas van het restafval.

Meer informatie

www.uu.nl/afval
Bekijk de afvalkengetallen van 2016.