Transparantie onderzoekssamenwerking fossiele industrie

De Universiteit Utrecht heeft een overzicht van lopende onderzoekssamenwerkingen met bedrijven uit de fossiele industrie gepubliceerd op de website. Dat overzicht komt voort uit de wens om de actuele samenwerkingsverbanden wat betreft onderzoek in beeld te hebben. Het is bovendien een antwoord op de roep uit de samenleving om transparantie over banden met de fossiele industrie.

Voorwaarde voor samenwerking met de fossiele industrie in actuele onderzoeksprojecten is dan ook dat die zich richt op het ontwikkelen van kennis om de energietransitie te versnellen, fossiel zo snel mogelijk uit te faseren en/of verdere CO2-emissies te vermijden.

Om een totaalbeeld krijgen, zijn de facultaire Research Support Offices (RSO’s) gevraagd om informatie over de lopende onderzoekssamenwerkingen aan te leveren. Doel van dit overzicht is om intern en extern zo transparant mogelijk te zijn over dit type samenwerkingen, omdat we dit passend vinden bij het karakter van de universiteit.

Meer informatie