Trainingsdag mentale weerbaarheid studenten Diergeneeskunde

Rennende studenten in gras

Binnen de faculteit Diergeneeskunde is al geruime tijd extra aandacht voor het psychische welzijn van studenten, zeker nu ten tijde van de COVID-19 pandemie.  De studiedruk en emotionele belasting van de opleiding zijn hoog. Er worden vanuit de faculteit verschillende initiatieven genomen om deze problemen aan te pakken. Het nieuwste initiatief is een trainingsdag mentale weerbaarheid. Een van de deelnemers was direct enthousiast: “Je krijgt echt energie van zo’n dag!”

Afgelopen maand was er voor het eerst een pilot-dag voor master studenten Diergeneeskunde welke volledig in het teken stond van mentale en fysieke weerbaarheid. Tijdens de dag stond de samenwerking tussen studenten, docenten van de faculteit en een veteraan van het bedrijf Bootcamp Victory Soldiers, gespecialiseerd in dit type trainingen centraal.

Stressvolle gebeurtenissen

Initiatiefnemer en veterinair chirurg Nicole Willems: “Het verhogen van mentale weerbaarheid is een krachtige tool om studenten weerbaarder te maken om de ‘normale’ stressvolle gebeurtenissen en omgeving beter aan te kunnen. De mentale weerbaarheid van de studenten werd verhoogd door ze te observeren tijdens taken die in hun toekomstige beroep van ze worden verwacht en door ze op een andere manier mentaal en fysiek uit te dagen.”

De dag startte met praktische chirurgische vaardigheden, waarbij de studenten zelfstandig en zonder directe input van een docent eerstelijns diergeneeskundige procedures (o.a. urinekatheters en voedingssondes plaatsen) ten uitvoer brachten op overleden dieren die via het Dierdonorcodicil externe linkwerden aangeboden. Vervolgens werden een mentale en fysieke training gegeven door de veteraan, waarbij de studenten zowel op mentaal als fysiek vlak hun grenzen opzochten.

Gevoel van saamhorigheid

Zowel de studenten als docenten hebben deze dag als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Het zelfstandig ten uitvoer brengen van de praktische procedures stimuleerde het zelfsturend vermogen van de studenten optimaal. “De mentale training creëerde onderling begrip, versterkte het zelfvertrouwen, het vertrouwen in de groep en het saamhorigheidsgevoel. Tijdens de fysieke training konden we ontspannen door ons in te spannen en zochten we onze fysieke grenzen samen op. Ik denk dat deze dag een waardevolle aanvulling zou zijn voor veel studenten”, aldus een van de deelnemers.

“Deze dag diende als pilot, maar gezien het succes van deze dag, zal dit type onderwijs hopelijk een plaats krijgen in het nieuwe masterprogramma Diergeneeskunde en een bijdrage leveren aan verhoging van de mentale weerbaarheid van studenten Diergeneeskunde”, zegt Willems.