15 mei 2020

Toelating tot de Master programma’s in tijden van de COVID-19 crisis

Voor de Masterprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht is het uitgangspunt dat studenten bij aanvang van het Master programma een afgerond Bachelor diploma hebben. De Universiteit Utrecht zet echter, net als de andere Nederlandse universiteiten, alles op alles om studievertraging voor studenten te voorkomen. Wanneer je in dit studiejaar ingeschreven staat voor een relevante vooropleiding en je als gevolg van de COVID-19 crisis niet in staat bent geweest je Bachelor diploma te behalen vóór 1 september 2020, kun je onder voorwaarden toch toelaatbaar zijn voor een Master programma.

De extra voorwaarden voor toelating tot een Master programma zonder een Bachelor diploma zijn als volgt:

  • Er ontbreken nog maximaal 15 EC voor het behalen van je Bachelor diploma;
  • Je moet de cursus Afstudeerwerk (oftewel de bachelorscriptie), dan wel een andere substantiële schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond, evenals de verplichte cursussen in de bachelor die voorbereiden op het betreffende masterprogramma (eis van essentiële voorkennis);
  • Je aanmelding voor een Master programma gaat vergezeld van een plan van aanpak waarin je laat zien hoe je vóór 31 augustus 2021 de ontbrekende EC in de Bachelor opleiding kunt behalen, alsmede ten minste 45 EC in de master.

De toelatingscommissie zal jouw verzoek beoordelen in het licht van onze toelatingseisen en de haalbaarheid van jouw plannen om binnen het jaar jouw Bachelor af te ronden, naast het onderwijs in een vol Master programma waarin je wordt geacht deel te nemen aan de mastercursussen van de perioden 1, 2 en bij voorkeur ook periode 3. Dit kan aanleiding zijn voor een toelatingsgesprek.

Als je wordt toegelaten tot de master, schrijf je je in voor het Master programma en leggen we je studieplan vast in afspraken.

In alle gevallen geldt dat je je Master programma pas kunt afronden nadat je je Bachelor diploma hebt behaald.

Voor nadere vragen over je plan van aanpak en de eis van essentiële voorkennis voor het Master programma kun je contact opnemen met de programmaleider, vermeld op de studentensite van de desbetreffende master.