18 november 2020

Nieuw 7.5 ECTs keuzevak voor master- en 3e jaars bachelorstudenten

Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

In de TIC cursus van 7.5 EC werken Master-studenten, Bachelor-3 studenten én professionals van uiteenlopende achtergronden in interdisciplinaire teams. Samen wordt er gewerkt aan oplossingen voor een authentiek maatschappelijk probleem.

De cursus laat jou ervaren he jouw kennis en specifieke vaardigheden ingezet kunnen worden bij het zoeken en implementeren van oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken. Inhoudelijke achtergrondkennis is geen vereiste.

In periode 3 bieden we in samenwerking met drie maatschappelijke partners de volgende TICs aan: Green Teens, Drowning Deltas en Contesting Governance.

Meer informatie en aanmelden?
Website TIC