16 november 2020

Verbeter de wereld, begin samen!

Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC)

Dit academisch jaar start een nieuw onderwijsconcept bij de Universiteit Utrecht: Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC).

In de TIC-cursus van 7.5 ETCS werken Bachelor-3 studenten, Master studenten én professionals van uiteenlopende achtergronden in interdisciplinaire teams. Samen wordt er gewerkt aan oplossingen voor een authentiek maatschappelijk probleem.

De cursus laat jou ervaren hoe jouw kennis en specifieke vaardigheden ingezet kunnen worden bij het zoeken en implementeren van oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken. Inhoudelijke achtergrondkennis is geen vereiste.

In periode 3 bieden we in samenwerking met drie maatschappelijke partners de volgende TICs aan: Green Teens, Drowning Deltas en Contesting Governance.