Terugblik naar vrijdag 1 juli: het Eindsymposium voor eerstejaars en de BMW jaarafsluiting

Terwijl de nieuwe eerstejaars midden in hun introductieweek zitten en de ouderejaars weer uitgerust en fris zijn gestart met een nieuwe cursus, kijken wij nog even terug op de laatste dag van het vorige studiejaar. Op vrijdag 1 juli heeft de opleiding namelijk samen met de studievereniging M.B.V. Mebiose voor de eerste keer het Eindsymposium georganiseerd voor alle eerstejaarsstudenten. Met dit symposium wilden we expliciet stilstaan bij het thema studentenwelzijn en persoonlijke ontwikkeling en daar binnen het onderwijs ruimte aan geven. BMW is een intensieve studie met veel contacturen waar het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Met deze dag wilden we de eerstejaars bewust stil laten staan bij wat ze geleerd en ervaren hebben bij de studie en na laten denken over hoe ze hiermee verder zouden willen. Dus enerzijds laten ontdekken waar hun interesses liggen en wat hun mogelijkheden zijn, maar ook handvatten bieden hoe de studenten om kunnen gaan met het maken van keuzes.

We wilden deze dag vormgeven en door de studenten laten ervaren, zoals wetenschappelijke symposia ook worden georganiseerd: een keynote spreker, workshops en natuurlijk uitgebreide catering. Ronald Veldhuizen, een bekende wetenschapsjournalist bij o.a. de Volkskrant, gaf een inspirerende lezing over zijn werk, zijn carrièrepad daarnaar toe en welke impact zijn werk op publiek en maatschappij heeft. De tips van Ronald die hij o.a. meegaf aan de studenten waren: “Probeer veel uit, laat je verrassen en vind een mentor (iemand die je dingen kan leren en kan helpen)”. Tijdens de workshops gingen studenten in kleinere groepjes onder begeleiding van een trainer of coach dieper in op thema’s zoals: keuzes maken, timemanagement en effectief studeren. Bij de carrièrecarrousel konden groepjes studenten in vijf rondes in gesprek met professionals uit verschillende werkgebieden, maar allemaal met een biomedische achtergrond. Net als bij het verhaal van Ronald kwam naar voren dat het openstaan voor nieuwe dingen, het durven ontdekken en uitproberen een belangrijke rol speelt bij het doorlopen van een studie- en carrière pad, waar die ook naar toe loopt.

Na een lekkere lunch kwamen de tutorgroepen met hun tutor bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over de dag en na te denken waar ze na de zomervakantie verder mee aan de slag willen gaan qua persoonlijke ontwikkeling en carrièreoriëntatie. Al met al was het best een intensieve dag, zeker zo aan het eind van het studiejaar. Er waren veel positieve reacties en we gaan het volgend jaar zeker herhalen (misschien zelfs voor alle studenten van de opleiding), maar het programma mag wel wat luchtiger. Dat was de afsluiting van het symposium gelukkig wel. Met een hapje en een drankje konden we met zijn allen de dag en het studiejaar gezellig afsluiten. Ook de ouderejaarsstudenten en docenten waren hiervoor uitgenodigd, dus er werd veel nagepraat en bijgekletst met elkaar. Ik hoorde een student zeggen: “Dit is toch een stuk leuker dan elkaar in de tentamenzaal voor het laatst zien voordat de zomervakantie begint”. Kortom, missie geslaagd! 

Monique Quaedackers, coördinator BMW Academie

Judith Zandstra, docent BMW

Lisanne van Barneveld en Rieko Haring, (ex) vice-Fiscus M.B.V. Mebiose