Terugblik: Master boosterdag 29 februari

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs in de master. Studentenfeedback en cursusevaluaties spelen hierin een belangrijke rol. 

Op Master boosterdag kwamen cursuscoördinatoren en andere betrokken van het Uniform deel bijeen om onder leiding van onderwijskundigen het eerste deel van de master onder de loep te nemen. Zo werd er gekeken naar studentfeedback, de samenhang tussen de cursussen en wat er de afgelopen jaar aan aanpassingen is gedaan. 

Uit de studentenenquête kwamen veel positieve geluiden, waarbij vooral het JeCo als heel erg leuk wordt ervaren. Natuurlijk zijn we erg blij dit te horen, maar uiteraard was de grootste focus van de dag het verbeteren van de cursussen. Jullie input is daarbij van essentieel belang om de opzet en inhoud van het programma te optimaliseren.

Meer weten? Mail ons