24 oktober 2018

Taskforce Studentenwelzijn ingesteld

Veel studenten ervaren stress, studie- en prestatiedruk. Dit blijkt uit landelijke onderzoeken, maar wordt ook aangegeven door studentbegeleiders en de studenten zelf. Op initiatief van de studentleden van de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht de Taskforce Studentenwelzijn ingesteld. In de taskforce zitten studenten, docenten en studentbegeleiders van de universiteit. De taskforce levert in januari 2019 een advies met een werkprogramma op. Dat richt zich op de bewustwording rond welzijn en preventie van mentale problemen. Hoe ga je met de druk om? Hoe zorg je dat gezonde stress geen negatieve stress wordt?

Heb je hier ideeën over of weet je van goede initiatieven? Laat het ons weten via ons mailadres: studentwellbeing@uu.nl of praat met de één van de leden van de Taskforce:

 • Franka Baardman (student Utrecht Law College in 2017-2018)
 • Nicky Cornelissen (student Farmacie)
 • Nikki Fredriksz (student Utrecht Law College)
 • Gwenny Jongbloed (student Algemene Sociale Wetenschappen)
 • Danial Mirkarimi (student Rechtsgeleerdheid)
 • Sven Rouschop (student Geschiedenis)
 • Kristiane Stoyanov (student University College Utrecht)
 • Marieke de Bakker (hoofd Studentbegeleiding UU)
 • Mark Baldwin (Student Life Officer University College Utrecht)
 • Lotje Brouwer (docent Sociale Wetenschappen)
 • Titia de Kramer (docent Rechtsgeleerdheid)
 • Nicole Mastenbroek (docent Diergeneeskunde)
 • Jerre Mijnarends (studentenpsycholoog)
 • Annerieke Oosterwegel (docent Psychologie)
 • Ondersteuning: Astrid Teunissen (secretaris), Britt ten Bergen (student-assistent)