15 oktober 2020

SUMMA Lijn Klinisch Handelen jaar 4, eindbeoordeling ASAS

De ASAS wordt al enige tijd beoordeeld middels de EPA beoordelingssystematiek. Voor alle SUMMA studenten die in P1 gestart zijn of later starten met hun ASAS wordt daarmee samenhangend de eindbeoordeling niet meer gedaan met cijfers, maar op de schaal ‘op/onder/boven verwacht niveau’.

De beoordelingsformulieren staan op dit moment klaar voor jullie in Scorion. Als je de formulierenset voor de ASAS vanaf nu nieuw invoegt staan direct de correcte formulieren klaar en hoef je niets te doen. Als je je formulierenset al eerder hebt ingevoegd dan moet je de volgende formulieren opnieuw invoegen (en eventueel eerst oude versies verwijderen om verwarring te voorkomen):

Eindbeoordeling Dit is de uitgebreide eindbeoordeling, inclusief EPA bekwaamverklaringen, die gedaan wordt door je directe begeleider.
Eindformulier examinator ASAS Dit formulier verstuur je naar de examinator van de ASAS (Clara Drenth) voor het vaststellen van je eindresultaat.

NB: Mocht je nog oude formulieren hebben staan, dan zal je zien dat je hier geen beoordelaar aan kunt toevoegen en deze dus niet kunt versturen.