29 oktober 2020

SUMMA jaar 1 Lijn Klinisch Handelen

In aanvulling op het stukje in de mail van 28 oktober vanuit CSCE over o.a. de toets van 12 november a.s. geldt dat er een herkansingsmogelijkheid geboden wordt indien de toets niet gehaald is. In afwachting van deze herkansing kan doorgegaan worden met de studentenpoliklinieken.