Studielandschap Androclus wordt aangepast voor voorlopige huisvesting bachelor Zorg, Gezondheid & Samenleving

In het nieuwe academisch jaar zal de nieuwe opleiding bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving (ZGS) gebruik maken van het Androclus gebouw voor het aanbieden van onderwijs. Hiervoor worden er twee nieuwe onderwijsruimtes gebouwd in het Studielandschap op de 1e verdieping. Om plek te maken voor deze ruimtes zullen een aantal kasten in het Studielandschap verhuisd worden.

Overlast 8 t/m 10 juni – verhuizing kasten

Deze verhuizing van de kasten duurt van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 juni en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Anatomie & Fysiologie. De overlast voor geboden onderwijs zal minimaal zijn. De verhuizing kan wel overlast geven voor mensen die willen studeren op de eerste verdieping van het Studielandschap. We raden je daarom van harte aan om tijdens die dagen gebruik te maken van de volgende zelfstudieplekken:

  • Voormalige kantine Androclus gebouw
  • Zelfstudieruimte 1.115 in het Martinus de Bruin gebouw, bij Paard of GD
  • Zelfstudieplekken op de Bolognalaan 101 (140 plekken in totaal)
  • Ook kun je via Resourcebooker een ruimte reserveren op de Yalelaan (of elders) om bv. zelfstudie in groepjes te doen

Juli – bouw onderwijsruimtes

De daadwerkelijke verbouwing vindt plaats in juli, over de exacte planning informeren we jullie zodra de aannemer daar informatie over heeft.

Waarom is deze aanpassing nodig?

Per september 2022 start de nieuwe bachelor opleiding met een instroom van 50 eerstejaarsstudenten. Deze nieuwe opleiding heeft als ambitie om kleinschalig en intensief onderwijs aan te bieden, waarvoor ze ook een speciaal kenmerk willen aanvragen bij de NVAO. Daarbij hoort dat ze moeten kunnen aantonen dat onderwijs en samenwerking op een vaste herkenbare plek wordt aangeboden.

Voor het eerste jaar van deze opleiding gaat onze faculteit daarvoor plek maken op de eerste verdieping van het Studielandschap in het Androclusgebouw. Naast werkgroepruimte C.138 worden twee nieuwe onderwijsruimtes gebouwd (C.137A en C.137B), beide met een capaciteit van maximaal 30 personen. Naast deze twee ruimtes wordt met kasten een afgeschermde zelfstudie ruimte voor ZGS gecreëerd.

Na het eerste jaar verhuist de opleiding ZGS naar de voormalige Schubertgalerij (op de begane grond van het Androclusgebouw). Deze Schubertgalerij wordt speciaal voor alle ZGS-studenten en docenten geschikt gemaakt, zodat zij daar vanaf het collegejaar 2023-2024 gebruik van kunnen maken voor onderwijs en zelfstudie.

Voordeel van deze oplossing is dat de twee ruimtes in het Studielandschap dan weer voor het bachelor en masteronderwijs van Diergeneeskunde beschikbaar zijn. Die extra ruimtes zijn nodig omdat het Martinus de Bruingebouw tegen die tijd niet meer gebruikt kan worden omdat het gereed gemaakt wordt voor sloop.

Voordat de twee nieuwe onderwijsruimtes gebouwd kunnen worden moeten dus nu eerst de kasten worden verhuisd. In dit deel van het Studielandschap wordt nu nog grotendeels de collectie van Landbouwhuisdieren getoond. De interieurarchitect van de UU die jaren geleden al de inrichting van het Studielandschap ontworpen had, heeft nu weer opnieuw mooie oplossingen gevonden voor een aangepaste inrichting. In de nieuwe inrichting blijft het aantal zelfstudieplekken voor Diergeneeskunde behouden.