12 maart 2019

Studentenraad Faculteit Geneeskunde zoekt kandidaten!

Ben jij een student met een kritische blik op onderwijs? Heb jij altijd al willen weten wat zich achter de schermen afspeelt bij onze faculteit? Dan is de Studentenraad (SR) wellicht wel iets voor jou!

Binnenkort kun jij je kandidaat stellen voor de Studentenraad van de medische faculteit van de Universiteit Utrecht. In dit bericht lees je meer over de Studentenraad (SR) en hoe je lid kunt worden. In de SR hebben studenten direct impact op de koers van onze opleidingen. De SR praat en denkt mee met wat te maken heeft met Onderwijs en Onderzoek. Voorbeelden van onderwerpen die wij bespreken:

  • Onderwijs- en Examenregelingen (OER) (instemmingsrecht)
  • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
  • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek
  • Welzijn, waaronder burn-out preventie
  • Academische vorming en Internationalisering
  • Faciliteiten, waaronder fietsenstallingen

En alle andere verbeterpunten die jij ziet op onze faculteit! We kunnen namelijk altijd een beroep doen op ons initiatiefrecht.

De studentenraad zorgt dat de wensen van de studenten op de juiste plek in de organisatie gehoord worden en denkt samen met het personeel mee over faculteitsbrede uitdagingen.
Pim Teeuwen
voorzitter Studentenraad Geneeskunde

Lid zijn van de Studentenraad is een leerzame ervaring en staat goed op je CV, omdat je vergadert binnen een grote en levendige organisatie. Als SR-lid ga je naar bijeenkomsten met studenten van andere faculteiten of steden. Zo leer je veel over organisaties en hoe mensen daarin samenwerken. Ook leer je (veel mensen in) de organisatie van het UMC Utrecht kennen. Tot slot staat er een maandelijkse vergoeding tegenover het raadswerk. Een andere goede reden: Je krijgt er beter onderwijs voor terug.

Kandidaat worden?

Mail naar studentenraad@umcutrecht.nl om je aan te melden. Kandidatenformulieren staan op de studentenwebsite van jouw opleiding (ga naar Naast je studie > Inspraak en medezeggenschap). Hier vind je ook informatie over de verkiezingen en de kandidaatstelling.

Binnenkort zullen er collegepraatjes en informatieavonden zijn. De informatieavonden zijn op:

  • Dinsdag 12 maart 17.00-18.00 én 19.00-20.00
  • Maandag 25 maart 17.00-18.00 én 19.00-20.00

Kandidaatstelling via studievereniging

De studieverenigingen van de verschillende opleidingen willen je graag helpen met informatie over de lijsten, het opstellen van een lijst of bij het aansluiten bij een lijst.

Deadline kandidaatstelling: 18 april 2019

Je kandidaatstelling moet uiterlijk 18 april 2019 vóór 17.00 uur binnen zijn bij het secretariaat van de Studentenraad via de e-mail studentenraad@umcutrecht.nl of in de brievenbus bij G.01.246 (vlakbij de apotheek) in het ziekenhuis.

Meer informatie?

Meer informatie kun je vinden op de op de studentenwebsite van jouw opleiding (ga naar Naast je studie > Inspraak en medezeggenschap) en op de facebookpagina ‘Studentenraad faculteit Geneeskunde’. Ook de WC-krant geeft het laatste nieuws van de Studentenraad en over de verkiezingen. Deze kranten hangen op de deur van de WC’s in het Heijmans van den Bergh-gebouw.