Studentenprijs Maatschappelijke Impact

Tijdens de opening van het academisch jaar wordt de studentenprijs maatschappelijke impact (social impact price) uitgereikt aan een UU-student of groep studenten die naast de studie heeft uitgeblonken op maatschappelijk vlak. Dit kan in de breedste zin van het woord waarbij onder andere de impact op de maatschappij, de impact op de uitstraling van studenten en de duurzaamheid van het project in ogenschouw worden genomen.

Een student/groep studenten kan worden voordragen door zowel personen van binnen (docenten, ondersteunend personeel, medestudenten etc.) als buiten (familieleden, vrienden etc.) de universitaire gemeenschap of zichzelf voordragen. In dat laatste geval dient de voordracht gesteund te worden door een ‘sponsor’, iemand uit de maatschappij of universiteit die betrokken is bij de student of het project. Er moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

  • De student of groep studenten heeft naast de studie impact gemaakt op maatschappelijk vlak
  • De student of groep studenten heeft een positieve uitstraling op het imago van studenten
  • De student dient tussen mei 2022 en mei 2023 tenminste 1 maand ingeschreven te zijn geweest aan de UU. Bij een groep studenten dient het merendeel hier aan te voldoen.

De winnaar van de prijs krijgt een oorkonde en een geldbedrag van 1500, voor de inzet van het project.

De deadline voor de voordracht ligt elk jaar op 1 juni. Een voordracht indienen kan via bijgevoegd formulier met daarin:

  • Gegevens van de voorgedragen student(en) (inclusief CV(s))
  • Motivatie voor de voordracht
  • Beschrijving van de activiteiten
  • Diverse toelichtende vragen

Download het volledige reglement van de Studentenprijs, categorie maatschappelijke impact.