Studentenevaluatie onderwijs & corona blok 1

Vanwege de specifieke omstandigheden waar we door de COVID-19 uitbraak mee te maken hebben zijn er extra evaluaties uitgevoerd onder studenten en docenten. Studenten die de moeite hebben genomen om de evaluaties in te vullen worden van harte bedankt. Deze ervaringen zijn erg belangrijk voor de universiteit en op basis van de resultaten worden diverse maatregelen genomen. Lees de meest recente studentrapportage van blok 1 2021-2022 (pdf). 

Enkele belangrijke resultaten uit de studentevaluaties zijn:

  • Studenten hebben veel waardering voor docenten hun begeleiding en het geleverde onderwijs in het algemeen.
  • Studenten geven aan te maken te hebben met eenzaamheid, moeite met concentratie en minder motivatie. In de meest recente evaluatie zien we een lichte verbetering hierin.
    Dit heeft waarschijnlijk te maken dat er in periode 1 minder restricties waren in vergelijking met voorgaande evaluaties.
  • Er is een grote behoefte aan sociale elementen als onderdeel van het onderwijs, zoals interactie en binding met medestudenten.

Deze resultaten laten zien dat ondersteuning vanuit de Universiteit Utrecht op het gebied van motivatie, concentratie en omgaan met stress van groot belang blijft. Op dit moment wordt het werkprogramma Studentwelzijn geëvalueerd en doorontwikkeld mede op basis van deze resultaten. Verder wordt gewerkt aan het opzetten van aanbod rondom studie-en studeervaardigheden.

Meer informatie over hulp en de verschillende studiebegeleiders is hier te vinden. Voor individuele en groepen studenten is er verder een uitgebreid (wekelijks) begeleidingsaanbod bestaande uit trainingen, workshops en ontspanningsactiviteiten beschikbaar binnen en buiten de universiteit. UU werkt ook samen met Parnassos, Olympos en andere externe initiatieven als Frisse Gedachtes aan het bevorderen van studentenwelzijn. In mei vindt de tweede well-being week van dit collegejaar plaats om aandacht te besteden aan het (mentaal) welbevinden van studenten.