20 maart 2017

Studenten blij verrast door doorpakmentaliteit UU-directeuren

Studenten bij Heidag Managementoverleg

20 studenten mochten onlangs langskomen bij de heidag van het managementoverleg van de UU op 9 maart. En die uitnodiging wordt gewaardeerd: “Super vet dat ze écht naar ons luisteren; ze zitten allemaal mee te schrijven!”

Hoe weet je als UU-bestuurder nou wat er anders en beter kan op gebieden als studiefaciliteiten, tutoraat, informatievoorziening en medezeggenschap? Niet door achter je bureau te blijven zitten. Daarom nodigden de leden van het Managementoverleg (MO) 20 studenten uit voor hun heidag op donderdag 9 maart. Het aantal directeuren en studenten was nagenoeg in evenwicht in de overkapte binnentuin van Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh. Naast assessors van de verschillende faculteiten, waren er onder de genodigden bewust ook studenten die normaal niet actief zijn in de medezeggenschap. Zo hoopten de bestuurders wensen en ervaringen van een brede studentenpopulatie boven tafel te krijgen.

Studiefaciliteiten

De bieb barst uit z’n voegen; er passen simpelweg geen dertigduizend studenten in. Dus wil de Anja Smit, directeur van de Universiteitsbibliotheek, weten:

  1. Waarom wil je specifiek in de bieb studeren?
  2. Welke ruimten kunnen we nog meer benutten om in te studeren? en
  3. Aan welke services hebben jullie behoefte?

De primaire levensbehoeften van de hedendaagse student worden direct duidelijk aan de vijf discussietafels: koffie, stroom en wifi. Laatstgenoemde lijkt tegelijkertijd de grootste vijand. Er is voortdurende afleiding door social media en dat maakt thuis studeren eigenlijk geen optie. “Maar je kunt je telefoon toch gewoon uitzetten?!” werpt een van de directeuren tegen. “Tja”, zegt een studente een tikje beschaamd, “dat lukt thuis niet. In de bieb wel. Kwestie van ‘vreemde ogen dwingen’. Iedereen zit daar geconcentreerd te studeren, dan ga ik niet even een half uur zitten facebooken.“

En andere ruimten dan de bibliotheek? “We hebben eerder ook collegezalen opengesteld om in te studeren, maar die bleven leeg. Hoe komt dat?”, wil een directeur weten. Student: “Dan ben ik toch bang dat mensen gaan zitten kletsen.”

In de bieb is het gewoon duidelijk, daar hou je je waffel en is het stil.

Uiteenlopende issues besproken

In verschillende werkvormen tasten de directeuren en studenten gedurende de dag samen mogelijke oplossingen af voor uiteenlopende issues:

  • toenemende behoefte aan groepswerkplekken
  • openingstijden van gebouwen en koffiecorners
  • de prijzen in de supermarkt
  • de hoeveelheid informatieplatforms
  • manieren van cursusevaluatie
  • betrokkenheid bij medezeggenschap

Elian Griffioen, student Methoden & Statistiek: “Het leukste vind ik dat de directeuren echt verstand van zaken hebben. Er wordt over heel concrete plannen gediscussieerd en directeuren kunnen direct de haalbaarheid ervan bepalen.”

Michel de Bekker, directeur Financiën, Control & Administratie: “Fantastisch, die positieve, actieve en open houding van alle aanwezigen met een oprechte intentie om samen te kijken waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Mooi te ervaren dat er spontane ideeën zijn waarmee we verder kunnen en dat er tegelijkertijd begrip is dat sommige zaken niet eenvoudig te veranderen zijn.”

Elian: “Ik ben verrast door de doorpakmentaliteit van de directeuren. In elke discussie wordt wel gezegd: ‘Dit zijn punten waar we direct mee aan de gang kunnen.’ Ook worden er spontaan panels van studenten en directeuren gevormd die zich gaan buigen over bepaalde thema’s. Er is beloofd dat er snel bericht komt over hoe de uitkomsten uitgevoerd gaan worden. Dit doorpakken maakt het voor mij een heel nuttige dag.”

Managementoverleg

Het Managementoverleg (MO) is een overleg van de directeuren van alle faculteiten, Universiteitsbibliotheek, University College en de hoofden van de Universitaire bestuursdienst (zoals ITS, Vastgoed, Financiën, Communicatie & Marketing, Onderwijs & Onderzoek, HR) . Het MO vergadert circa zeven keer per jaar.

Meer weten?

Neem voor vragen over het MO of specifiek over de uitkomsten van de heidag op 9 maart contact op met secretaris Anne Marie Partridge