30 april 2020

Studenten Bèta/Geo/Sociale Wetenschappen: Geef je mening over onderwijs in de avonduren

Regelmatig wordt er al onderwijs gegeven in de avonduren. De druk op de onderwijshuisvesting neemt de komende jaren toe, het aantal beschikbare vierkante meters neemt af. Hoe kan het onderwijs ingeroosterd worden? Eén van de opties is meer onderwijs in de avonduren. Wat vind jij ervan als dit gaat gebeuren? Wat moet hiervoor geregeld worden? Of welke alternatieven zijn er?

Laat het weten in een enquête over het gelijkmatiger spreiden van onderwijs over de 48-urige onderwijsbedrijfstijd. Deze bedrijfstijd houdt in dat de universiteit onderwijs kan roosteren tussen 9.00 en 19.00 uur op maandag tot en met donderdag en tussen 9.00 en 17.00 uur op vrijdag. De vragenlijst is alleen voor studenten van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen. 

NB.: Dit onderzoek is gestart in september 2019 en wordt nu conform planning voortgezet. Het onderzoek is niet gerelateerd aan de coronacrisis.

Enquête

Geef je mening en vul de enquête in. Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten en kan tot en met 26 mei 2020.

Onder de respondenten worden vijf UU-giftcards van € 10 verloot, mits je je e-mailadres invult.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De enquêteresultaten blijven anoniem. Ze worden gebruikt voor een advies aan de Bestuursraad van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Netwerk OBP-Talent

De  enquête vindt plaats in het kader van een project van het Netwerk OBP-Talent. Dit is een talentenprogramma voor ondersteunend en beheerspersoneel van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie

Heb je vragen over de enquête of over het project? Neem dan contact op met Gerdy de Vette (g.devette@uu.nl).

Alvast dank en groet,
Eline van der Heijden
Tanja Krieger
Gerdy de Vette
12e Netwerk OBP-Talent