14 juli 2021

STIP gesloten in week 30 en 31. Heb je iets nodig, neem dan uiterlijk 21 juli contact met ons op!

Het Studie-informatiepunt (STIP) is gesloten van 26 juli t/m 8 augustus (week 30 en 31). Heb je iets van ons nodig, bijvoorbeeld een studievoortgangsoverzicht, of wil je je diploma/cijferlijst laten waarmerken? Zorg dan dat je uiterlijk woensdag 21 juli 13.30 uur bij ons hebt aangevraagd!