Stel je verkiesbaar voor de Faculteitsraad Bètawetenschappen

Een mooie toevoeging op je cv!

Wil je ervaring op doen met bestuur en beleid? (goed voor je cv 😉) En adviseren over facultaire onderwerpen waaronder onze studentenvoorzieningen? Stel jezelf dan verkiesbaar voor de Faculteitsraad Bètawetenschappen.

Studenten kunnen zich van 7 maart tot en met 11 april 2023 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kan jezelf zelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de huidige vertegenwoordiger in de Raad
  • Je kan zelf een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaat stellen.

Voor studenten geldt dat zij voor hun werkzaamheden een vergoeding van een dag per week krijgen.

Ga naar aanmeldprocedure en formulieren

Van 13 tot en met 15 mei vinden de verkiezingen plaats.

Hoe is de Faculteitsraad samengesteld?:

De medezeggenschap (in de zin van de WHW) van de faculteit Bètawetenschappen ligt bij de faculteitsraad. Op het niveau van de departementen en diensten zijn andere adviescommissies ingesteld.

Leden van de faculteitsraad worden gekozen door en uit het personeel en de studenten van de faculteit. De faculteitsraad Bètawetenschappen wordt gevormd door een personeels- en een studentlid van elk van de hierboven genoemde departementen, een personeelslid van de bedrijfsvoeringorganisatie en één algemeen studentlid. Hiermee bestaat de faculteitsraad in totaal uit 14 leden.