10 januari 2018

Stel je kandidaat voor de universiteitsraad

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de Universiteit Utrecht? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan nu je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de universiteitsraad. Doe dit uiterlijk donderdag 5 april.

Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor vier dagen in de week. Het werk voor de universiteitsraad houdt onder meer in dat je als raad het College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad zelfs instemmingsrecht, bijvoorbeeld de begroting.

Invloed uitoefenen

Bert van der Zwaan, rector magnificus, benadrukt het belang hiervan: “Als lid van de universiteitsraad kun je invloed uitoefenen op de strategie en het beleid van de universiteit. En daarmee dus op je eigen studie. Je bent een vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de belangen van studenten. Dat geeft je extra verantwoordelijkheid en interessante werkervaring!”

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen.

Hoe stel je je kandidaat?

Wil jij meepraten over universiteitsbrede zaken die richting geven aan onze strategie? Dan kun je je kandidaat stellen door je aan te sluiten bij één van de bestaande lijsten. Of door zelf een lijst op te richten. Je kunt je tot en met donderdag 5 aprilt kandidaat stellen. De ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 5 april 2018 om 17.00 uur bij Anne Marie Partridge binnen zijn.

Decentraal niveau

Overigens zoeken de raden op decentraal niveau ook raadsleden. Meer informatie hierover krijg je bij de kiescommissie van je eigen faculteit.

Meer informatie

De verkiezingen zijn van maandag 14 tot en met woensdag 16 mei 2018. Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst op Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge