31 januari 2019

Stel je kandidaat voor de universiteitsraad

Verkiezingen medezeggenschapsraden

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de Universiteit Utrecht? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan nu je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de universiteitsraad. Doe dit uiterlijk donderdag 18 april.

Wat houdt het in?
Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad instemmingsrecht, zoals de begroting.Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor vier dagen in de week.

Invloed uitoefenen
Anton Pijpers, voorzitter College van Bestuur, benadrukt het belang hiervan: “Als lid van de universiteitsraad kun je invloed uitoefenen op de strategie en het beleid van de universiteit. En daarmee dus op je eigen studie. Je bent een vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de belangen van studenten. Dat geeft je extra verantwoordelijkheid en interessante werkervaring!”
 
Wie kan zich kandidaat stellen?
Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je tot 18 april kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 18 april 2019 om 17.00 uur door de lijsten verstuurd zijn aan Anne Marie Partridge.

Faculteitsraden
Ook de faculteitsraden zoeken nieuwe leden. De kiescommissie van je eigen faculteit kan je hierover meer informatie geven.

NB bij UCU en UCR is vanwege het semestersysteem sprake van afwijkende verkiezingsdata!

Meer informatie
De verkiezingen zijn van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019. Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst op Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge.