27 januari 2020

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad REBO 2020-2021!

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad REBO 2020-2021!

Van 20 tot en met 22 april zijn er verkiezingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad REBO.
Wil jij meedenken op het facultaire niveau van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? En wil je bestuurlijke ervaring op doen?
Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR). Want deze zoekt gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

Wat houdt het in?
De FR bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen. Als studentlid ontvang je een compensatie van 0,1 fte (i.v.v. bestuursbeurs), als voorzitter van de studentengeleding (en tevens vice-voorzitter FR) 0,2 fte (i.v.v. bestuursbeurs).
De raad adviseert het bestuur van de faculteit gevraagd en ongevraagd, en heeft op enkele belangrijke onderwerpen instemming, bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van de begroting.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Elke student die zijn of haar hoofdopleiding volgt bij de faculteit REBO kan zich kandidaat stellen. Je kan je aansluiten bij een kandidatenlijst vanuit jouw eigen departement, of je kan zelf een lijst starten. IEDEREEN kan zich kandidaat stellen!

Er zijn 3 kiesdistricten:

  • Studenten Departement Rechtsgeleerdheid : 6 zetels
  • Studenten Departement U.S.E. : 3 zetels
  • Studenten Departement USBO : 3 zetels

Hoe stel je je kandidaat?
Je kunt je kandidaat stellen op woensdag 25 maart en donderdag 26 maart 2020 tot 17.00 uur. Formulieren kun je downloaden op de teamsite van de FR of opvragen via het bestuurssecretariaat (REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl)

De ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten echt uiterlijk donderdag 26 maart binnen zijn. Dat kan door de formulieren op papier of via de mail in te leveren (let op leesbare scan). Er kan niet afgeweken worden van deadlines!

Meer informatie?
Heb je vragen over de verkiezingen, wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling of wil je je kandidaat stellen? Kijk dan eerst op de teamsite van de Faculteitsraad REBO. Hier staan alle benodigde formulieren, het tijdschema van de Verkiezingen en het Kiesreglement REBO.