11 april 2019

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad REBO 2019-2020!

Beste student,

Van 20 tot en met 22 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Wil jij meedenken op het facultaire niveau van de faculteit REBO? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? Wil je bestuurlijke ervaring doen?
Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR). Want deze zoekt gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Elke student die studeert bij de faculteit REBO kan zich kandidaat stellen. Je kan je aansluiten bij een kandidatenlijst van jouw eigen departement, of je kan zelf een lijst starten.

Er zijn 3 kiesdistricten:

1. Studenten Departement Rechtsgeleerdheid: 6 zetels
2. Studenten Departement U.S.E.: 3 zetels
3. Studenten Departement USBO: 3 zetels

Hoe stel je je kandidaat?
Je kunt je kandidaat stellen op woensdag 17 en donderdag 18 april 2019. Voor vragen kun je terecht bij het bestuurssecretariaat van REBO: rebo.bestuurssecretariaat@uu.nl (-8305). Neem tijdig contact op want de ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten echt uiterlijk donderdag 18 april 2019 ingediend zijn.

Meer informatie?
Heb je vragen over de verkiezingen van de Faculteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling of de compensatie voor raadsleden? Kijk dan eerst op de studentensitepagina bij Naast en na je studie, inspraak en medezeggenschap. Voor informatie over de FR en de benodigde formulieren kun je kijken op de teamsite van de FR.

Met hartelijke groet,

Janneke Plantenga
Decaan