20 januari 2020

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad 2020-2021

Wil je graag inspraak hebben in de koers van de faculteit en de belangen van je medestudenten behartigen? Stel je dan kandidaat voor de faculteitsraad Geowetenschappen.

Van 20 tot en met 22 april 2020 zijn de verkiezingen voor de studentgeleding van de faculteitsraad Geowetenschappen. Wanneer je wordt verkozen zit je van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 in de raad. Je komt dan in aanmerking voor een bestuursbeurs. Stel jij je kandidaat?

Wat houdt het in?

Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de faculteitsraad een betaalde bestuursfunctie voor 6 uur per week. Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het faculteitsbestuur (on)gevraagd adviseert.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle studenten van de Faculteit Geowetenschappen kunnen zich kandidaat stellen. Kandidaten dienen bij voorkeur te beschikken over een passieve kennis van de Nederlandse taal.

Hoeveel zetels te verdelen?

De studentengeleding van de faculteitsraad heeft acht zetels te verdelen.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je van 4 tot 26 maart op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kunt je kandidaat stellen bij een bestaande partij. In dat geval kun je je melden bij de voorzitter van de studentgeleding van de faculteitsraad Marte Vroom.
  • Je kunt ook je eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. Verzamel dan tenminste 20 handtekeningen van studenten die deze lijst willen ondersteunen.

Alle ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmings-
verklaringen) moeten uiterlijk donderdag 26 maart 2020 om 17.00 uur ingeleverd zijn bij Inge De Bruyne, Vening Meineszgebouw, kamer 5.96.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Lees dan het kiesreglement of neem contact op met de secretaris van de facultaire kiescommissie Inge De Bruyne (030-253-2044).

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de studentgeleding Marte Vroom, de voorzitter van de faculteitsraad Bas van de Schootbrugge of de secretaris  van de faculteitsraad Luc Rietveld.