9 januari 2018

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad

In 2018 worden verkiezingen gehouden voor de studentengeleding van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen. De kandidaatstelling vindt plaats tussen 1 maart en 5 april 2018.

Als er meerdere kandidatenlijsten per geleding worden ingediend die bij elkaar meer dan zeven kandidaten opleveren, wordt er een stemming gehouden. Hetzelfde gebeurt als er meer kandidaten zijn dan de beschikbare zeven zetels binnen een lijst. De stemming vindt plaats van 14 t/m 16 mei 2018.

Procedure

De kandidatenlijst (inclusief handtekeningenlijst, toelichting en instemmingsverklaring) kan digitaal worden ingevuld en moet worden ondertekend. Iedere student kan in principe een eigen/gezamenlijke lijst indienen, ondersteund door minimaal 20 handtekeningen. Een reeds bestaande partij hoeft niet opnieuw een handtekeningenlijst in te dienen.

De kandidatenlijsten moeten uiterlijk op 5 april voor 16.30 uur worden ingediend bij de secretaris van de kiescommissie, Vera Boonekamp (v.boonekamp@uu.nl), kamer A1.26, Sjoerd Groenmangebouw.

Bekijk het verkiezingsschema

Een volledig overzicht van alle relevante data van de verkiezingsprocedure vind je in het verkiezingsschema (pdf).

Meer informatie?

Voor meer informatie over de verkiezingen kun je terecht bij Vera Boonekamp, (v.boonekamp@uu.nl, kamer A1.26, Sjoerd Groenmangebouw.

Informatie voor lidmaatschap van de S-geleding is te verkrijgen bij de studenten-inspraak SGS (studenteninspraak.fsw@uu.nl).