Stage Geschiedenis in Taal: wat kunnen woorden ons leren over Suriname?

We zoeken 5 studenten die samen met 5 studenten van de Anton de Kom Universiteit (Suriname) het Sranantongo willen onderzoeken door middel van online bijeenkomsten en praktische veldopdrachten. Het project wordt afgesloten met een eindopdracht waarvan de uitkomsten op de Surinaamse Talen tentoonstelling van het Taalmuseum getoond zullen worden.

Als je de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, neem dan contact met ons op:

 • Wil je meer weten over Suriname en het Sranantongo?
 • Ben je zelfstandig, maar ook geïnteresseerd in samenwerken?
 • Vind je het leuk om heel gedetailleerd met woordbetekenissen en grammatica bezig te zijn?
 • En wil je de resultaten van je werk op een toegankelijke en creatieve manier te presenteren?
 • Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van online uitwisseling van kennis en vaardigheden?
 • Wil je meer interculturele competenties ontwikkelen voor internationale online samenwerking?
 • Ben je beschikbaar in de periode van maart tot en met mei 2023?

Deze stage bevindt zich op het snijpunt van taalonderzoek en wetenschapscommunicatie. 

Aantal EC

7,5 EC

Voor wie?

Deze stage is interessant voor studenten Taal en Cultuur Studies, Taalwetenschap of een andere relevante GW-opleiding.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie, vragen en de aanmeldprocedure kun je contact opnemen via een mail aan dr. Margot van den Berg.

Achtergrond

Elk woord heeft een geschiedenis. De Surinaamse taal Sranantongo, ook bekend als Sranan, is een rijke taal met een complexe geschiedenis. In dit project gaan studenten in Nederland en Suriname samen op onderzoek om meer te weten te komen over de taal en haar geschiedenis. Hoe is de taal ontstaan? Uit welke talige sporen blijkt dat? Hoe heeft de taal zich sindsdien ontwikkeld? Lijkt het Sranantongo van de 18e eeuw nog op de taal zoals het nu gesproken en geschreven wordt? Hebben woorden dezelfde betekenissen als toen of niet? Hangen verschillen in woordbetekenis samen met veranderingen in de cultuur van de gemeenschappen die de taal spreken? En hoe betrouwbaar en representatief zijn de gebruikte bronnen eigenlijk?

Wie zijn wij?

Wij zijn een samenwerkingsverband van taalonderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Taalmuseum, Stichting KenK-i en de Anton de Kom Universiteit. Sinds 2020 werken we aan een online, levend en cocreatief Sranantongo – Nederlands woordenboek, zie Kenki.nl. Projectleider Fresco Sam-Sin vertelt in deze uitzending van Radio West meer over het project.

Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (VIS22025) en de Universiteit Utrecht.

 

 

We zoeken 5 studenten die via een stage vorm willen geven aan de plannen om binnen de Faculteit Geesteswetenschappen rekenschap te geven van de verweven geschiedenissen van de universiteit en op slavernij gestoelde exploitatie. Je wordt hierbij begeleid door 2 docenten.

Er geldt een stagevergoeding van 225,- euro per maand. Aanmelden kan tot 31 oktober,

 • Docenten: Leen Dorsman en Remco Raben
 • Wanneer: blok 3 (2022-2023)
 • Aantal EC: 7,5 EC (niveau 3)

Inhoud stage

In dit stageproject onderzoek je de mogelijkheden van de universiteit om een plaats te geven aan de geschiedenis en erfenis van slavernij in relatie tot de universiteit. Er komen vragen aan bod als: wat kunnen we op de Universiteit Utrecht doen met de erfenissen en doorwerking van slavernij en slavenhandel? Op welke manier kan deze geschiedenis relevant worden gemaakt voor de universitaire gemeenschap en de omringende samenleving?

Het project wordt ingericht als Community Engaged Learning-project, waarbij ervaringsgericht leren en samenwerken met maatschappelijke partners centraal staat. In het project ga je aan de slag om in samenspraak met de ‘community’ (binnen en buiten de universiteit) plannen te ontwikkelen voor een zinvolle omgang met het verleden van slavernij. Een logisch beginpunt is de geschiedenis van de panden waarin vooral de faculteiten in de binnenstad hun behuizing hebben. Veel van deze huizen zijn in het verleden in het bezit geweest van mensen die in de koloniën of door participatie in plantageslavernij rijk zijn geworden.

Wat zoeken we?

We zoeken studenten die

 • goed in teamverband kunnen werken;
 • zich betrokken voelen bij de geschiedenis en herdenking van slavernij en kolonialisme;
 • belangstelling hebben voor de actualiteit van de geschiedenis;
 • belangstelling hebben voor het publiek maken van geschiedenis en erfgoed;
 • initiatiefrijk zijn en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Alle studenten geesteswetenschappen zijn welkom.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met Remco Raben,

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober 2022 door een brief met je motivatie en een curriculum vitae te sturen naar Remco Raben.