Spreekuur visitatiecommissie NVAO-accreditatie

Op 19 en 20 mei worden onze bachelor- en masteropleidingen bezocht door een visitatiecommissie in het kader van onze NVAO-accreditatie. Deze commissie zal onze opleiding beoordelen. Verschillende studenten, docenten, alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld zullen in dat kader gedurende deze dagen gesprekken voeren met de visitatiecommissie.

De visitatiecommissie heeft ook een spreekuur ingesteld op woensdag 19 mei. Dit spreekuur is bedoeld voor medewerkers of studenten die informatie met de commissie willen delen als aanvulling op de geplande gesprekken. Het spreekuur is vertrouwelijk van aard en vindt online plaats.

Wil je gebruik maken van het spreekuur?
Stuur dan uiterlijk 12 mei een mail naar: aanmelden@aequi.nl. Aequi https://www.aequi.nl/ begeleidt het proces.  Het spreekuur vindt plaats met (een deel van) de commissie en je kan hier alles delen wat met de opleiding te maken heeft.