Samen voor sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen de Universiteit Utrecht. Naar aanleiding van de misstanden bij The Voice of Holland hebben we hier als universiteit en als faculteit recent al extra aandacht aan besteed. Maar dit is natuurlijk een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. We moeten samen opstaan tegen elke vorm van ongewenst gedrag. Door met elkaar grenzen te stellen, vindt er een cultuurverandering plaats en wordt voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen.

Debbie Jaarsma, decaan: Een van de thema’s op de bestuursagenda 2022 is het bevorderen van diversiteit en inclusie. Iedereen is welkom bij onze faculteit en mag zichzelf zijn. Daarvoor is het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin we elkaar respecteren en iedereen zich veilig voelt. Een verantwoordelijkheid die we met z’n allen hebben. Om hier meer aandacht aan te kunnen besteden, hebben we als faculteit een eigen EDI-commissie (Equality, Diversity & Inclusion) opgericht. In het najaar van 2021 is een open ledenwerving onder onze medewerkers en studenten gehouden. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. We denken nu als commissie na over onze doelen, werkwijze en thema’s die opgepakt gaan worden. Het streven is om de EDI-commissie tijdens de UU brede diversiteitsmaand in maart te presenteren.

Iemand aanspreken op ongewenst gedrag

Het lijkt soms onschuldig, maar pesten, roddelen, buitensluiten of grappen maken ten koste van iemand horen naast (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld tot ongewenst gedrag. Wat doe je als je dat ziet gebeuren? Kijk je weg of kom je in actie? Als bystander (omstander) kun jij het verschil maken, door het ongewenste gedrag te benoemen en bespreekbaar te maken. Want niet iedereen die ongewenst gedrag overkomt, kan of durft dat zelf. In de training Active Bystander leer je over de signalen en krijg je handvatten om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Treed op tegen ongewenst gedrag 

Op students.uu.nl vind je meer informatie over ongewenst gedrag. Kom je in aanraking met ongewenst gedrag bij anderen of jezelf, dan vragen we je hier actie op te ondernemen. Er zijn binnen de UU verschillende deskundigen die je kunnen helpen.

Deskundigen en trainingen