Ruimtetekort onderwijs grotendeels opgelost

De Universiteit Utrecht zet in op onderwijs op locatie. Om studenten op de campus te kunnen ontvangen, zijn voor het komend collegejaar tijdelijk extra onderwijsruimtes ingericht. Deze zijn nodig om het ruimtetekort op te lossen. Dat is ontstaan door de onverwacht grote toestroom van nieuwe studenten en de verbouwing van het Hijmans van den Berghgebouw.

Onderwijs op de campus

Door de toestroom van nieuwe studenten en de onvoorziene vertraging in de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw, is er druk ontstaan op de beschikbare eigen onderwijsruimtes in de gebouwen van de universiteit.

Na een intensief traject tussen cursus coördinatoren en roostering is een tekort van ruim 50 onderwijsruimtes grotendeels opgelost. Dit is gelukt door onderwijs te roosteren in tijdelijk gehuurde gebouwen en ruimtes en door in een aantal universiteitsgebouwen bestaande ruimtes om te bouwen tot onderwijsruimtes.

Het verplaatsen van onderwijs op locatie naar online, als gevolg van het tekort aan onderwijsruimtes, is slechts beperkt nodig. Ook is roostering op zaterdag van de baan en lijkt er geen onderwijs na 19.00 uur te worden geroosterd. Voor de laatste knelpunten in het rooster van blok 1 van collegejaar 2022 – 2023 wordt nu een oplossing gezocht. Eind juli kan hier definitief uitsluitsel over gegeven worden.

Mogelijk meer reistijd

Er is door alle betrokken hard gewerkt aan een rooster dat binnen de reguliere bedrijfstijden van 9.00 tot 19.00 uur past. Dat lijkt voor alle opleidingen te lukken. Er is helaas wel ingeboet op de kwaliteit van het rooster. Cursussen hebben niet altijd het aangevraagde tijdstip gekregen. Het kan voorkomen dat cursussen verspreid over verschillende locaties gevolgd worden. Dit kan betekenen dat je iets verder moet reizen dan je gewend bent, maar gelukkig is dit in veel gevallen een tijdelijke situatie. Dit wordt in het USP voor een groot deel opgelost wanneer het tijdelijk onderwijsgebouw aan de Padualaan in gebruik genomen wordt.

Structurele oplossing

Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing voor het tekort aan onderwijsruimtes. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het uitbreiden van het aantal onderwijsruimtes op bestaande locaties. Gelijktijdig wordt een project gestart dat de onderwijslogistiek gaat verbeteren. Door beter in te schatten hoeveel studenten er verwacht worden voor de cursussen en door een efficiëntere roostering streven we ernaar problemen zoals die nu ontstaan zijn in de toekomst te voorkomen.