29 mei 2019

Rokersfaciliteit in binnentuin Universiteitsbibliotheek binnenstad wordt verplaatst

Plattegrond UBB met 2 opties voor rookfaciliteit

De Universiteit Utrecht maakt haar terreinen gefaseerd rookvrij maakt om zo een veilige en gezonde werk- en studeeromgeving te bieden. Het terrein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad is één van de twee pilotlocaties. De binnenplein én binnentuin worden rookvrij, met één specifieke plek waar medewerkers, studenten en bezoekers wel mogen roken. Medewerkers en studenten konden via een enquête uit twee mogelijke locaties kiezen. Zo’n honderd mensen hebben dit gedaan.

Uitslag enquête

Twee derde van de respondenten gaf de voorkeur aan optie B (zie plattegrond). De meerderheid van de rokers én niet-rokers was deze mening toegedaan. Een derde van de respondenten wilde de rookabri op de huidige locatie houden (optie A). Voor de rookplek wordt de huidige rookabri hergebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het wordt mogelijk om in de rookabri te zitten, er komt wat groen omheen en er komt een goede voorziening voor de peuken.

Wanneer terrein UBB rookvrij?

In de zomer vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en wordt ook de rookfaciliteit ingericht. Vanaf maandag 2 september 2019 zijn de binnentuin en binnenplein rookvrij en mag je alleen roken in de rookvoorziening in de binnentuin. Op de Drift rook je op minimaal zeven meter van de ingang tot de bibliotheek en van ramen die open kunnen.

Wetgeving over rookvrije schoolterreinen

Al langer is bekend dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen verplicht zijn hun terrein voor 1 augustus 2020 100% rookvrij te maken. Sinds half maart 2019 is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt waarin staat dat deze verplichting ook gaat gelden voor hogescholen en universiteiten.

Het is nog niet duidelijk hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Qua inrichting van de rookfaciliteiten op de pilotlocaties houdt de UU er rekening mee dat deze wellicht tijdelijk zijn en zij hergebruikt zoveel mogelijk bestaande voorzieningen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het rookvrij maken van de UU-terreinen? Kijk op de studentensite of stuur een e-mail naar rookvrij@uu.nl.