16 december 2020

Richtlijn bachelorstages en corona

Het is nog steeds mogelijk - en aan te raden - om stage te lopen in je bachelor, ook al zorgt het coronavirus ervoor dat sommige dingen anders zijn. In deze richtlijnen staat wat de gevolgen zijn van het coronavirus en waar je rekening mee moet houden.

Voorafgaand aan je stage:

 • Sommige stageplekken hebben meer behoefte aan stagiairs, andere organisaties juist minder.
 • Veel van het werk zal vanuit huis gebeuren.
 • De inhoud van de stage kan plotseling veranderen als de landelijke maatregelen worden aangescherpt.
 • Stages in het buitenland zijn alleen mogelijk bij een groen of geel reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij code oranje of rood mag, conform de richtlijnen die ook op de website staan, niet gereisd worden. Zie ook https://students.uu.nl/onderwijs/stage voor de meest actuele informatie over stage in het buitenland.

Als je een stage hebt gevonden, moet je een plan B afspreken met je stageorganisatie. Dat is een plan voor alternatieve invulling van de stageperiode voor het geval de oorspronkelijk beoogde invulling niet meer mogelijk is, door bijvoorbeeld een aanscherping van de landelijke coronamaatregelen of door veranderingen bij de stageorganisatie als gevolg van corona dan wel de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende opties:

 • Op afstand meedraaien met de (eveneens op afstand werkende) stageorganisatie
 • Omschakeling naar deels dan wel volledig op afstand uitvoeren van de stageopdracht
 • Andere werkzaamheden bij dezelfde stageorganisatie

Indien je geen plan B hebt, kan je opleiding (de stagecoördinator of je stagedocent) de stageplaats afkeuren. Neem bij vragen hierover contact op met de stagecoördinator van je departement.

Tijdens je stage:

 • Tijdens je stage houd je je aan de op dat moment geldende landelijke maatregelen voor het coronavirus, inclusief de regels die gelden voor het openbaar vervoer. Meestal betekent dat volledig vanuit huis. Als je wel (deels) op locatie kunt werken dan neem je alle afstand- en hygiëne-maatregelen in acht.
 • Als je thuiswerkt maak je duidelijke afspraken met je stagebegeleider bij de organisatie. Het is wenselijk om iedere dag (indien mogelijk, maar tenminste wekelijks) kort contact te hebben met je stagebegeleider.
 • De begeleidende docent wordt altijd op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen en betrokken bij het opstellen van een plan B.

Loop je verplicht stage, of heb je de stage nodig om af te kunnen studeren? Lees dan de volledige richtlijnen hieronder.

Volledige richtlijn BA-stages en corona 2020-2021

Richtlijn Faculteit GW over aanvang en afronding bachelorstages 2020-2021, in antwoord op de bijzondere omstandigheden door het coronavirus

Deze richtlijn is van toepassing voor blok 2, 3 en 4 van 2020-2021, zolang er sprake is van landelijke maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Uitgangspunten:

 • We willen studenten niet de kans ontnemen of ontmoedigen om een stage te doen. We weten inmiddels uit ervaring dat zelfs een stage die volledig vanuit huis wordt volbracht, waardevolle connecties, werkervaring en arbeidsmarktoriëntatie oplevert ten opzichte van het volgen van reguliere cursussen.
 • Studenten dienen er echter rekening mee te houden dat de mogelijkheid zeer reëel is dat stages anders verlopen dan voor de coronacrisis. Sommige stageplekken hebben meer behoefte aan stagiairs, andere organisaties juist minder. Veel van het werk zal vanuit huis gebeuren, en de inhoud van de stage kan plotseling veranderen als de landelijke maatregelen worden aangescherpt.
 • Studenten dienen er daarom voorafgaand aan de stage voor te zorgen dat ze een plan B hebben afgesproken met hun stageorganisatie ofwel een plan voor alternatieve invulling van de stageperiode voor het geval de oorspronkelijk beoogde invulling niet meer mogelijk is. Ofwel door aanscherping van de landelijke coronamaatregelen ofwel door veranderingen bij de stageorganisatie als gevolg van corona dan wel de coronamaatregelen. De kern van plan B is dat de stage anders ingevuld kan worden als de omstandigheden daartoe noodzaken, zodat de stage toch afgerond kan worden. Te denken valt aan (al dan niet een combinatie van) de volgende opties:
 • Op afstand meedraaien met de (eveneens op afstand werkende) stageorganisatie
 • Omschakeling naar deels dan wel volledig op afstand uitvoeren van de stageopdracht
 • Andere werkzaamheden bij dezelfde stageorganisatie
 • Indien er geen plan B is, kan de opleiding de stageplaats eventueel afkeuren. Als alternatief kunnen studenten zich tijdens de wijzigingsdagen inschrijven voor 1 of 2 cursussen.
 • Studenten die stagelopen, doen dat conform de op dat moment geldende landelijke maatregelen i.v.m. het coronavirus (inclusief de regels die gelden voor het openbaar vervoer). Dus: ofwel volledig thuis; ofwel op locatie met inachtneming van afstand- en hygiëne-maatregelen; ofwel hybride, waarbij ze deels thuis aan hun stageopdracht werken.
 • In het geval van thuiswerken worden zeer duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding vanuit de stageorganisatie: vanuit huis werkende stagiairs hebben meer begeleiding nodig. Daarom is het wenselijk om iedere dag (indien mogelijk, maar tenminste wekelijks) contact te hebben met de stagebegeleider bij de organisatie.
 • De begeleidende docent wordt altijd op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen en betrokken bij het opstellen van een plan B.
 • Stages in het buitenland zijn mogelijk in blok 2-4 van academisch jaar ’20-21, conform het beleid voor interpretatie reisadviezen voor buitenlandstages zoals overeengekomen op UU-niveau. Dit betekent concreet dat stages in het buitenland alléén doorgang mogen vinden bij een groen of geel reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij code oranje of rood mag, conform de richtlijnen die ook op de website staan, niet gereisd worden. Zie ook https://students.uu.nl/onderwijs/stage voor de meest actuele informatie over stage in het buitenland.
 • We proberen niet alleen studievertraging te voorkomen, maar we willen er ook voor zorgen dat docenten en studenten geen grote extra inspanning hoeven te leveren. Uiteraard houden we daarbij oog voor het behoud van de academische vereisten en het behalen van de eindtermen.
 • Voor vragen en opmerkingen over stagelopen in coronatijd neem je contact op met de departementale stagecoördinator. Stages kunnen in principe doorgang vinden als er ook een plan B is dat besproken is met je stageorganisatie, in het geval van aanscherping van de landelijke maatregelen.

Richtlijn voor studenten die (verplicht) stagelopen in blok 2-4 (om te kunnen afstuderen):

 • Overleg met de stagebegeleider op de werkplek over de primaire (plan A) en een alternatieve invulling (plan B) van je stage. Je legt beide plannen vast in je stagewerkplan (minimaal een opsomming van taken). Het alternatief moet volledig thuis uitvoerbaar zijn voor het geval de landelijke maatregelen verder aangescherpt worden. Het streven is om de stage zoveel mogelijk binnen de afgesproken periode af te ronden en naar alternatieven te zoeken voor tijdige uitvoering en afronding waar dat nodig is.
 • Werk, in overleg met je stagegever, volgens de landelijke richtlijnen zolang deze van toepassing zijn. Dus zoals op het moment van schrijven in principe vanuit huis; of deels vanuit huis, of op afstand van collega’s. Mocht je vanuit huis moeten werken, maak dan duidelijke afspraken met je stagebegeleider bij de organisatie over contactmomenten. Je zult waarschijnlijk meer behoefte hebben aan contact met je stagebegeleider als je thuiswerkt. Daarom is het wenselijk om iedere dag contact te hebben met je stagebegeleider bij de organisatie.
 • Betrek je stagedocent van de UU bij eventuele aanpassingen in het stagewerkplan en het opstellen van een plan B.
 • Mocht je zelf ziek zijn en niet kunnen werken, meld dit dan bij je stagebegeleider in de organisatie, de stagedocent van de UU én bij je studieadviseur.
 • Voor vragen en opmerkingen rondom de voortgang van je stage: neem in eerste instantie contact op met je stagedocent.

Richtlijn voor studenten die in plaats van hun (niet verplichte) stage kiezen voor een andere invulling van betreffende ECs in blok 2-4:

 • Schrijf je tijdig in voor andere cursussen. Kijk op je opleidingspagina op students.uu.nl wanneer de inschrijfperiodes en wijzigingsdagen zijn.
 • Indien je al een stage gevonden had en deze toch niet door kan gaan: overleg met je stagedocent en/of met de studieadviseur en handel dit netjes af met de stagegever. Dat wil zeggen: communiceer goed en bedank je stagegever voor de geïnvesteerde tijd, etc. Ook als je stage kleiner wordt, dus als je minder uren gaat stage lopen, moet je je stagedocent hiervan op de hoogte stellen.

Richtlijn voor TCS-studenten die verplicht stage moeten lopen om te kunnen afstuderen:

Voor TCS-studenten is de stage een verplicht onderdeel van het bachelorprogramma en geldt het volgende:

 • Als je een stageplek hebt gevonden: werk altijd conform de landelijke regels m.b.t. het coronavirus (inclusief de regels die gelden voor het openbaar vervoer), dus ofwel volledig thuis; ofwel volledig op locatie met inachtneming van afstand- en hygiëne-maatregelen; ofwel hybride, waarbij ze deels thuis aan hun stageopdracht werken.
 • Als je geen stageplek hebt kunnen vinden: neem contact op met je studieadviseur over een alternatieve invulling.
 • Uitgangspunten voor deze invulling zijn dat het moet gaan om een invulling op academisch niveau en dat de zwaarte van het totaalpakket zich verhoudt tot het aantal EC dat voor de stage toegekend wordt (wat betreft minimale gewerkte uren voor studiepunten: voor 7,5 EC dien je minimaal 210 uur tijd te investeren in je stageperiode, voor 15 EC is dat minimaal 420 uur).