23 oktober 2019

Resultaten NSE 2019 bekend: studenten tevreden over Utrechts onderwijs

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 zijn bekend gemaakt door Stichting Studiekeuze123.

Algemene studenttevredenheid licht toegenomen

9.553 studenten van de Universiteit Utrecht vulden dit jaar de enquête in. Dat is een respons van 30.0%. De overall score (‘je studie in het algemeen’) was al drie jaar een 4,06 op een 5-puntsschaal. Dit jaar geven UU-studenten hun studie gemiddeld een 4,07. Zowel voor de Bachelor als Master is de algemene tevredenheid toegenomen. De Bachelorstudenten geven hun opleiding gemiddeld een 4,11, Masterstudenten een 3,99 (in 2018 was dit 4,10 en 3,98).

Geen grote verschuivingen

Net als voorgaande jaren zijn UU-studenten met name tevreden over inhoudelijke thema’s, zoals inhoud van de studie, wetenschappelijke vaardigheden, algemene vaardigheden en docenten, maar ook over groepsgrootte en stage-ervaring. Op alle thema’s is de gemiddelde tevredenheidsscore gestegen. Nog steeds zijn studenten het minst tevreden over het thema internationalisering, maar deze score stijgt wel. Bekijk ook de deelonderwerpen per thema of bekijk de resultaten per opleiding.

Hoe nu verder?

De resultaten geven aan dat studenten over het algemeen tevreden zijn over hun studie aan de Universiteit Utrecht. De huidige resultaten bevestigen de aandachtspunten die uit vorige edities naar voren kwamen. Hier zijn we al mee aan de slag gegaan. Om de oorzaken van de lagere scores op het thema internationalisering uit te zoeken, hebben we in 2018 panelgesprekken gevoerd. De uitkomsten zijn meegenomen in het programma Internationalisering. Zo is er geïnvesteerd in het aanbieden van Engelse taalvaardigheden aan wetenschappelijk personeel waarbij de focus ligt op lesgeven in het Engels.

Ook zijn er naar aanleiding van de NSE-resultaten panelgesprekken gevoerd over de beschikbaarheid van studiewerkplekken, en hebben we daarop inmiddels actie genomen. Om bestaande studiewerkplekken beter te benutten startte een proef tijdens tentamenperiodes waarin alleen UU-studenten en medewerkers toegang kregen tot studieplekken in de universiteitsbibliotheken. Deze proef leidde tot voldoende studiewerkplekken voor UU-studenten en in de NSE-resultaten is dit jaar een toegenomen tevredenheid te zien over de beschikbaarheid van werkplekken (van 3,1 naar 3,4 op een 5-puntsschaal).

Vertraging

Deze resultaten hebben even op zich laten wachten. Eerder dit jaar werd bekend dat de publicatie van de NSE-data vertraagd was omdat de resultaten gerepareerd moesten worden. De gerepareerde dataset is in de zomer door het CBS onderzocht en geschikt bevonden voor publicatie.