Resultaten enquête studentencommunicatie Diergeneeskunde

In totaal hebben 79 studenten de enquête over studentencommunicatie ingevuld. Daarvoor hartelijk dank! Dit betreft een klein deel van de totale studentenpopulatie van ongeveer 1500 actieve studenten Diergeneeskunde (bachelor en master). 

Tevredenheid

De studenten (79) die de enquête hebben ingevuld geven aan redelijk tevreden te zijn (6,4) met de algemene studentencommunicatie over onderwijsvernieuwingen en andere ontwikkelingen vanuit de faculteit. Bij de vraag hoe tevreden studenten zijn over de informatievoorziening over specifieke onderwerpen, wisselt de tevredenheid. De informatievoorziening over Corona-maatregelen en onderwijs wordt het hoogst gewaardeerd met een 7,7, gevolgd door het onderwerp Studentenwelzijn (6,4) en Praktische zaken, zoals inschrijfdeadlines en afmelden bij ziekte (5,9). Over de informatievoorziening over De nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde (4,3), De herziene master Diergeneeskunde (5,1) en De optimalisatie van de bachelor (4,6) zijn studenten minder tevreden.

Informatiebehoefte

De drie meeste gekozen onderwerpen waar studenten meer over geïnformeerd willen worden zijn De nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde (49), De herziene master Diergeneeskunde (45) en Praktische zaken, zoals inschrijfdeadlines en afmelden bij ziekte (38). Het communicatiemiddel dat het meest gekozen werd als communicatiemiddel dat meer ingezet zou moeten worden volgens studenten is duidelijk ‘e-mail berichten’ (57 keer gekozen).

Zijn er communicatiemiddelen die we meer in moeten zetten volgens jou? 
Nieuwsberichten & studentennieuwsbrief   28
E-mail berichten          57
Studentenbijeenkomsten        6
Blackboard-community ‘DGK-Interne Studentencommunicatie’14
De TV-schermen en prikborden            22
Anders7

Verbeterpunten uit het opmerkingenveld

  • Studenten geven aan vaker en meer communicatie via de e-mail te willen over belangrijke onderwijszaken of als er updates zijn over belangrijke onderwerpen (zoals bijvoorbeeld de huisvesting of de herziene master). Het is belangrijk dat een e-mail opvalt en is afgestemd op de doelgroep, zodat deze niet over het hoofd wordt gezien tussen alle andere e-mails. In het opmerkingen veld wordt verder genoemd dat studenten graag de praktische zaken eerst lezen (zowel in de nieuwsbrief als in e-mailberichten) en dat de informatie naast duidelijk en iets persoonlijker ook korter mag.
  • Studenten willen graag beter begrijpen waarom bepaalde besluiten genomen zijn en vinden dat de informatie over de nieuwe master en huisvesting beter vindbaar moet zijn, of verstuurd moet worden via de e-mail. De nieuwsbrief wordt eerder gezien dan de berichten op de studentensite, maar nog liever ontvangen studenten het nieuws direct in hun e-mail en niet via een doorklik-link. Een aantal keer wordt social media genoemd als mogelijk communicatiemiddel om de belangrijkste ontwikkelingen te communiceren.
  • Per cursus / onderdeel van de studie zou een meer uniforme inrichting en gebruik van Blackboard een verbeterpunt zijn. Evenals duidelijkere afspraken wat via welk communicatiekanaal wordt doorgegeven. Een aantal keer wordt genoemd dat studenten graag duidelijkere informatie over praktische zaken bij start in de master (ook liefst via e-mail) ontvangen.