21 januari 2020

Restaurants in Minnaertgebouw en Androclusgebouw sluiten per 28 februari

Restaurant Minnaertgebouw

De UU kiest ervoor om het aantal bemenste cateringlocaties vóór 8 juli 2020 van negentien terug te brengen in verband met de nieuwe overeenkomst voor catering. Voor de kerstvakantie sloten het restaurant in de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad (UBB), de kiosk in Janskerkhof 2-3 en Goliath in het David de Wiedgebouw. Per 28 februari sluiten nog drie locaties omdat zij niet rendabel zijn: de restaurants in het Minnaertgebouw en Androclusgebouw en de kiosk in het Bestuursgebouw. Omdat de Sodexo-medewerkers die op deze locaties werken op andere (UU-)cateringlocaties aan de slag gaan, sluiten deze locaties al per 28 februari.

Waarom sluit de drie locaties al eerder dan 8 juli 2020?

Sodexo is samen met haar medewerkers op zoek gegaan naar een passende oplossing voor degenen die werken op één van de UU-cateringlocaties die gaat sluiten. Voor de medewerkers van de restaurants in het Minnaertgebouw en Androclusgebouw en de kiosk in het Bestuursgebouw geldt dat zij op een andere (UU-)cateringlocatie aan de slag gaan. Het gevolg is dat die drie locaties per 28 februari 2020 sluiten. De Universiteit Utrecht snapt dat het voor studenten die in de betreffende gebouwen studeren, vervelend is dat de cateringlocaties nu al sluiten. Zij vraagt hiervoor echter ieders begrip. De universiteit wil graag meewerken aan het herplaatsen van de Sodexo-medewerkers. Veelal werken zij al langere tijd bij de UU.

Welke cateringfaciliteiten blijven beschikbaar?

In alle panden staan op diverse plekken al automaten voor warme dranken, frisdranken en snacks. In het Androclusgebouw en Minnaertgebouw wordt gekeken naar een uitbreiding van dit aanbod. In het Minnaertgebouw blijft Jazzmans geopend. 

Wat komt er op de plekken van de cateringfaciliteiten?

Het is nog niet duidelijk wat er op de plaats van de cateringfaciliteiten in de drie gebouwen komt. Hiermee gaan projectgroepen aan de slag met daarin vertegenwoordigers van verschillende organisatieonderdelen.

Aanbesteding catering

Het contract met de huidige cateraar Sodexo loopt op 8 juli 2020 af. Daarom vindt een aanbestedingstraject plaats om een nieuwe overeenkomst voor catering te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding succesvol en toekomstbestendig is, kiest de Universiteit Utrecht ervoor om het aantal bemenste cateringlocaties terug te brengen.