26 maart 2018

Reminder: stel je kandidaat voor de universiteits- of faculteitsraad

Robert Hendrickx

Heb jij je al kandidaat gesteld voor de universiteitsraad of faculteitsraad? Dat kan nog tot en met 5 april. Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Stel je dan snel verkiesbaar. Jouw stem telt!

Meedenken en adviezen geven

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten, beurspromovendi en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten, beurspromovendi en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad.

Meer informatie universiteitsraad

Meer informatie over de kandidaatstelling vind je op uu.nl.

Ook kun je contact opnemen met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 519, tel. 253 4355, a.m.partridge@uu.nl.

Meer informatie faculteitsraden

Wil je meer informatie over de kandidaatstelling voor één van de andere medezeggenschapsraden? Neem dan contact op met je kiescommissie: