Rector Henk Kummeling neemt afscheid bij Dies 2025

Prof. dr. Henk Kummeling (63) neemt met ingang van 26 maart 2025 afscheid als rector magnificus van de Universiteit Utrecht (UU). Dat heeft hij vandaag openbaar gemaakt. Kummeling maakt sinds 1 juni 2018 als rector deel uit van het College van Bestuur (CvB) van de UU. Hij heeft vorig najaar met de Raad van Toezicht besproken dat hij zijn termijn als rector niet volledig wilde uitdienen omdat de belangrijkste beleidsdoelstellingen waarmee hij aantrad nu stevig op de rails staan. Verder heeft hij er behoefte aan om als universiteitshoogleraar weer meer bezig te zijn met onderwijs en onderzoek.

Henk Kummeling

Het vertrek van de rector komt ongeveer een jaar eerder dan de einddatum van zijn benoemingsperiode. Volgens Kummeling is dat een weloverwogen keuze. “Het is bijzonder om deze functie te mogen bekleden en ik zal mij daar tot mijn laatste dag als rector volledig voor inzetten. Tegelijk merk ik, juist ook omdat er nationaal en internationaal veel ontwikkelingen zijn in het staatsrecht, dat ik weer meer tijd wil besteden aan mijn vakgebied als hoogleraar. Bij de 389e verjaardag van de UU spreek ik graag nog een laatste maal de genodigden van de Dies in de Domkerk toe. Daarna is het mooi geweest.”

Deuren in verbinding met maatschappij verder geopend

Voorzitter Anton Pijpers van het CvB is Kummeling bijzonder erkentelijk voor zijn inzet, kundigheid en menselijke benadering in het universiteitsbestuur gedurende de afgelopen jaren. “Met Henk verliezen we niet alleen een enorm plezierig, relativerend en wijs mens in het CvB. Ik kijk ook met veel respect en waardering naar de wijze waarop hij er mede aan heeft bijgedragen dat de deuren van de UU verder zijn geopend in onze verbinding met de maatschappij.”

Drijvende rol in open science en Utrechtse onderwijsmodel

Voorzitter Karin Laglas van de Raad van Toezicht roemt de enorme bijdrage die Kummeling heeft geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek aan de UU, bijvoorbeeld met zijn drijvende rol in open science en de doorontwikkeling van het Utrechtse onderwijsmodel. “Hij is met zijn visie op de rol die de universiteit in de samenleving moet spelen een perfecte ambassadeur voor multidisciplinair onderzoek en academische vorming in het onderwijs. Met zijn rustige, en betrokken bestuursstijl heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het leiden van de universiteit in woelige tijden. We zullen zijn brede kennis en zijn grote reflectief vermogen zeker missen, net als zijn humorrijke inbreng, maar we begrijpen en respecteren de keuze die hij nu maakt.”

Naast Henk Kummeling bestaat het College van Bestuur uit voorzitter prof. dr. Anton Pijpers en vicevoorzitter drs. Margot van der Starre. Chiara Stam is tot 1 september 2024 studentassessor in het CvB. Zij wordt in september opgevolgd door Niels Vreeswijk. De procedure om een opvolger voor Kummeling te zoeken, zal op korte termijn worden opgestart.

Henk Kummeling

Kummeling (1961) studeerde rechten in Nijmegen waar hij in 1988 ook promoveerde. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Tilburg University. Sinds 1995 is hij hoogleraar in Utrecht, waar hij van 1 september 2008 tot 1 september 2014 decaan was van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. In 2015 benoemde het College van Bestuur hem tot universiteitshoogleraar vanwege zijn grote wetenschappelijke staat van dienst.

Daarnaast was Kummeling voorzitter van de commissie die tussen 2002 en 2006 het nieuwe 'Utrechtse onderwijsmodel' heeft ingevoerd, van 2005 tot en met 2016 voorzitter van de Kiesraad en sinds 2022 voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat die onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de University of the Western Cape in Kaapstad en Lid van de Board van de International Association of Universities, een functie die hij ook na zijn aftreden als rector zal blijven vervullen.