RechtOpLeren Fonds

Graag nodigen we jullie om (mogelijke) aanvragen in te dienen voor het nieuwe (academisch) jaar 2023-2024. Het RechtOpLeren Fonds steunt onder andere jonge mensen (studiekiezers, studenten en jonge onderzoekers) aan de Universiteit Utrecht, op een moment in hun leven dat gebrek aan financiën een belemmering vormt in hun (verdere) studieontwikkeling. Het fonds ondersteunt ook initiatieven en projecten die beogen financieel meer kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen en andere achterstandsgroepen) te helpen om het maximale uit hun talenten te halen, hetzij het bevorderen van doorstroom naar het hoger onderwijs, hetzij het mogelijk maken van toegang tot het Nederlandse universitaire stelsel in relatie tot de Universiteit Utrecht. Uit de aanvraag van de kandidaat moet duidelijk blijken dat het aangevraagde bedrag nodig is om academische doelen te bereiken.

Het formulier voor het indienen van aanvragen is digitaal en kan hier worden ingevuld: https://www.uu.nl/organisatie/doneren/aanvraag-subsidie-rechtopleren-fonds. Lees ook even goed de toelichting door voor het indienen van de aanvraag. Indienen van aanvragen is mogelijk tot en met 1 april 2023. Aanvragen worden daarna beoordeeld en uiterlijk begin mei ontvang je de uitslag. Mochten er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met Lothar Blom l.a.blom@uu.nl